מאמרים

פרידה חינוכית – איך עושים תהליך פרידה קבוצתי טוב?

כל חניך ברמה האישית והקבוצה כגוף זכאים לרגע או אירוע פרידה ברור ומובחן שבו נאמרים לחניך לפחות שני הדברים הבאים – דבר אחד עמוק ויפה שהמדריך רואה בו שאותו חניך יוכל לקחת להמשך החיים. דבר שני על כיצד המפגש עם החניך שינה אותי, המדריך, ברמת עומק.

לקריאה »

הפדגוגיה
החברתית