בית
ספר
חברתי

בית ספר
חברתי

דמיינו את בית הספר כולו כמרחב פעיל, תוסס וחי. בו נפגשים ופועלים, ילדים, בני נוער ומבוגרים, לבד ובקבוצות. הכל מתרחש באוטונומיה גדולה, תוך השפעה וחשיבה כיצד לקדם נושאים שמשנים באמת. נושאים המקדמים את קהילת בית הספר, משתפים את הקהילה המקומית ומשפיעים גם על החברה הישראלית. הלמידה מתקיימת תוך חיבור לחיים האמיתיים, המספקים את האתגרים ואת כר הפעולה להתנסויות של התלמידים. בבית הספר לומדים בכל מקום וזמן כאשר מבנה הלמידה מותאם לתוכן ולא להיפך.

המפגש האנושי עומד במרכז התהליכים האישיים, החברתיים והלימודיים של בית הספר והוא מעמיד את התלמיד.ה כיחיד.ה וכחלק מחברה במרכז.

דיאלוגי

חינוך דיאלוגי-חברותאי

התלמיד.ה עומד.ת במרכז התהליך החינוכי.
מרחב גדול לבחירה ואחריות של התלמידים על עצמם וסביבתם.

התהליך הדיאלוגי הוא תהליך של
מפגש בין מחנכים לתלמידים,
מפגש של שותפות וזיקה.

צוות

קבוצת מחנכים יוצרת

החלטות – הצוות החינוכי הינו קבוצה לומדת ומתפתחת – נפגש תדיר ומעצב
את אופני הלמידה ואורחות החיים בבית הספר.

כל המורים מוגדרים כמחנכים – ללא הפרדה בין מורים מקצועיים למחנכים.

המחנכים והמחנכות יוצרים ויוצרות את תכנית הלימודים.

חברתי

בית הספר כמרכז לשינוי חברתי

הכיתה היא קבוצה חברתית משמעותית
בה מתנסים ביצירת קשרים מיטיבים
למידה מבוססת פרויקטים חברתיים.

חינוך ביקורתי מוביל לפעולה ומעורבות.

עשיה אקטיבית למען החברה והקהילה כחלק משגרת היום-יום

התנסותי

למידה משמעותית דרך חקר והתנסות

למידה מתוך התנסות תוך פיתוח מגוון אינטליגנציות וכשרים.

למידה רב תחומית.

הכשרה למיומנויות המאה ה 21.

למידה מחוברת לחיים – בשילוב
אנשים וגופים מהעולם האמיתי.

בית ספר חברתי
בית הספר החברתי

למנהל.ת הרוצה להעביר את בית הספר שינוי עומק ומוכנ.ה לפרוץ גבולות.

מאמינ/ה שתפקיד בית הספר כיום הוא פיתוח כישורים חברתיים והדרכת היחסים?

מאמינה שבית הספר צריך להיות מרכז לקהילה ולקדם שינוי חברתי?

מאמינ/ה שתהליכי הלמידה צריכים להיות רב תחומיים ומחוברים להתנסות ממשית?

מאמינ/ה שהערכה צריכה להיות תהליך דיאלוגי אשר במרכזו עומדת התפתחות התלמיד.ה, ללא מבחנים משווים וציונים?

מאמינ/ה שבית הספר צריך להיות מקום ששמחים לבוא אליו? שהשאלה המובילה את עיצובו הינה – איך ליצור הווה מאושר ומשמעותי לתלמידים ולמורים?

מאמינ/ה שתכנית הלימודים ומערכת השעות צריכה להיבנות על ידי הצוות החינוכי?

ליווי תהליך שינוי בית ספרי

אנחנו מחפשים מנהלות ומנהלים המוכנים להעז לחלום על שינוי משמעותי במערכת החינוך ובבית הספר שלהם בפרט. 

תהליך השינוי אורך 3-5 שנים וכולל: