השתלמויות
והרצאות לצוותים

השתלמויות

הפדגוגיה החברתית – תכניות ליווי והשתלמויות לצוותים חינוכיים מאושרות בגפ"ן לשנים תשפ"ד-תשפ"ה

המפגש האנושי עומד במרכז התהליכים האישיים, החברתיים והלימודיים של בית הספר והוא מעמיד את התלמיד.ה כיחיד.ה וכחלק מחברה במרכז.
נשמח להגיע אליכם לסדנא, השתלמות או תהליך ליווי מתמשך.

ניתן למצוא את התכניות שלנו בגפ"ן, לפי מספרי התכניות, סלים ותתי סלים:

3 מנהיגות חינוכית: צוות חינוכי והורים – 308 – מלווה פדגוגי- פיתוח מקצועי, ייעוץ, ליווי והדרכה

2  חינוך חברתי-ערכי והעשרה – 200 – מענים חברתיים, ערכיים וקהילתיים

2  חינוך חברתי-ערכי והעשרה – 200 – מענים חברתיים, ערכיים וקהילתיים 

3 מנהיגות חינוכית: צוות חינוכי והורים – 310 – מומחה תוכן- פיתוח מקצועי, ייעוץ, ליווי והדרכה

2  חינוך חברתי-ערכי והעשרה – 200 – מענים חברתיים, ערכיים וקהילתיים

3 מנהיגות חינוכית: צוות חינוכי והורים – 308 – מלווה פדגוגי- פיתוח מקצועי, ייעוץ, ליווי והדרכה

4 מענים לאוכלוסיות במיקוד – 401 – ילדים ונוער בסיכון

1 מענים פדגוגיים ורגשיים – 107 – למידה רגשית חברתית, אקלים מיטבי, כישורי חיים ומניעת התנהגויות סיכון

4 מענים לאוכלוסיות במיקוד – 401 – ילדים ונוער בסיכון

2  חינוך חברתי-ערכי והעשרה – 200 – מענים חברתיים, ערכיים וקהילתיים

1 מענים פדגוגיים ורגשיים – 107 – למידה רגשית חברתית, אקלים מיטבי, כישורי חיים ומניעת התנהגויות סיכון

2  חינוך חברתי-ערכי והעשרה – 200 – מענים חברתיים, ערכיים וקהילתיים

3 מנהיגות חינוכית: צוות חינוכי והורים – 301 – קידום שלומות (well being) של צוותי חינוך

3 מנהיגות חינוכית: צוות חינוכי והורים – 308 – מלווה פדגוגי- פיתוח מקצועי, ייעוץ, ליווי והדרכה

3 מנהיגות חינוכית: צוות חינוכי והורים – 310 – מומחה תוכן- פיתוח מקצועי, ייעוץ, ליווי והדרכה

4 מענים לאוכלוסיות במיקוד – 401 – ילדים ונוער בסיכון

הרצאות וסדנאות לצוותים חינוכיים והורים