השתלמויות
והרצאות לצוותים

השתלמויות

הפדגוגיה החברתית – תכניות ליווי והשתלמויות לצוותים חינוכיים מאושרות בגפ"ן לתשפ"ד

המפגש האנושי עומד במרכז התהליכים האישיים, החברתיים והלימודיים של בית הספר והוא מעמיד את התלמיד.ה כיחיד.ה וכחלק מחברה במרכז.

סלים ותתי סלים: 

3 מנהיגות חינוכית: צוות חינוכי והורים – 308 – מלווה פדגוגי- פיתוח מקצועי, ייעוץ, ליווי והדרכה

2  חינוך חברתי-ערכי והעשרה – 200 – מענים חברתיים, ערכיים וקהילתיים

2  חינוך חברתי-ערכי והעשרה – 200 – מענים חברתיים, ערכיים וקהילתיים 

3 מנהיגות חינוכית: צוות חינוכי והורים – 310 – מומחה תוכן- פיתוח מקצועי, ייעוץ, ליווי והדרכה

2  חינוך חברתי-ערכי והעשרה – 200 – מענים חברתיים, ערכיים וקהילתיים

3 מנהיגות חינוכית: צוות חינוכי והורים – 308 – מלווה פדגוגי- פיתוח מקצועי, ייעוץ, ליווי והדרכה

4 – מענים לאוכלוסיות במיקוד – 401 – ילדים ונוער בסיכון

1 – מענים פדגוגיים ורגשיים – 107 – למידה רגשית חברתית, אקלים מיטבי, כישורי חיים ומניעת התנהגויות סיכון

4 – מענים לאוכלוסיות במיקוד – 401 – ילדים ונוער בסיכון

2  חינוך חברתי-ערכי והעשרה – 200 – מענים חברתיים, ערכיים וקהילתיים

1 – מענים פדגוגיים ורגשיים – 107 – למידה רגשית חברתית, אקלים מיטבי, כישורי חיים ומניעת התנהגויות סיכון

2  חינוך חברתי-ערכי והעשרה – 200 – מענים חברתיים, ערכיים וקהילתיים

3 מנהיגות חינוכית: צוות חינוכי והורים – 301 – קידום שלומות (well being) של צוותי חינוך

3 מנהיגות חינוכית: צוות חינוכי והורים – 308 – מלווה פדגוגי- פיתוח מקצועי, ייעוץ, ליווי והדרכה

3 מנהיגות חינוכית: צוות חינוכי והורים – 310 – מומחה תוכן- פיתוח מקצועי, ייעוץ, ליווי והדרכה

4 – מענים לאוכלוסיות במיקוד – 401 – ילדים ונוער בסיכון

הרצאות וסדנאות לצוותים חינוכיים והורים