השתלמויות
והרצאות לצוותים

השתלמויות

מוסדיות הכוללות הכשרה רעיונית ופרקטית לצוות המורים בנושאים שונים:

הרצאות וסדנאות לצוותים חינוכיים והורים