ליווי
תהליכים
שכונתיים וקהילתיים

קבוצות יוצרות שכונה: תכנית לפיתוח קהילתי בשכונות מגורים
המטרה: רשת פעילים שכונתית המחזקת את התושבים ומגבירה את הלכידות והחוסן בקהילה.
התכנית: הקמת קבוצות פעילים מגוונות להתמודדות עם בעיות ואתגרים, בניית הנהגה פנימית בקהילה והובלת שינויים במרחב השכונתי.

עקרונות

לכל אדם בכל מצב חיים ישנה הזכות והיכולת להיות פעיל ולהעניק מנסיון חייו, והוכח שמעורבות קהילתית מקדמת חוסן ומוביליות חברתית. ככל שיותר אנשים שונים משתתפים בהחלטות ובעשיה – המגוון הופך ליתרון והקהילה כולה מרוויחה.

התכנית מתמקדת ב"עבודת רחוב קהילתית" במרחב הציבורי, פרקטיקה המאפשרת היכרות עם אתגרי החיים בשכונה, יצירת אמון ודיאלוג פורץ דרך. דרך שיח וקשרים לא-פורמליים צומחות יוזמות מהשטח, בגמישות ובקשב לרצונותיהם ולכוחותיהם של התושבים.

קרקע לצמיחה אנושית, חיזוק מיומנויות כמו אמפתיה, דיאלוג ויזמות, ולהנעת מהלכי שינוי. התגבשות והתמדה של קבוצות מול אתגרים משותפים מחייבת ליווי והדרכה ברמה פרטנית, בין-אישית וקהילתית כמו גם בקשר עם המוסדות. 

תחומי פעולה

הבתים השכונתיים - ילדים ונוער במרכז העשייה השכונתית

רכזת ארצית – נעמה ינוב

חיפה: אחי וקרט
054-6734038

ראשון לציון: אביבה גולדברג
054-6738211

שדרות: גונן הראל  
054-9732030

באר שבע :עמרי תכלת  
054-6738475