התיכונים
החברתיים

דמיינו את בית הספר כולו כמרחב פעיל, תוסס וחי. בו נפגשים ופועלים, ילדים, בני נוער ומבוגרים, לבד ובקבוצות. הכל מתרחש באוטונומיה גדולה, תוך השפעה וחשיבה כיצד לקדם נושאים שמשנים באמת. נושאים המקדמים את קהילת בית הספר, משתפים את הקהילה המקומית ומשפיעים גם על החברה הישראלית.

הלמידה מתקיימת תוך חיבור לחיים האמיתיים, המספקים את האתגרים ואת כר הפעולה להתנסויות של התלמידים. בבית הספר לומדים בכל מקום וזמן כאשר מבנה הלמידה מותאם לתוכן ולא להיפך.
המפגש האנושי עומד במרכז התהליכים האישיים, החברתיים והלימודיים של בית הספר והוא מעמיד את התלמיד כיחיד וכחלק מחברה במרכז.

מהויות

פרקטיקות מרכזיות

מחנך אישי – לכל נערה ונער יש מחנך אישי הנמצא בקשר מתמיד עימה ועם משפחתה ואמון על התהליך האישי שלה.

למידה מבוססת פרויקטים חברתיים – הלמידה מתקיימת דרך פרויקטים רב תחומייים המכוונים לשינוי אישי וחברתי ומחוברים לאתגרי אמת.

הערכה חלופית – הערכה מעצבת המתקיימת בתהליך של דיאלוג מתמיד ואינה מבוססת על מבחנים וציונים.

מגמות חדשניות  מגמות הלימוד מותאמות למאה ה–21 . בין השאר אקו-חקלאות, מייקרים, סאונד, אקו-ים, ניו-מדיה חברתית, עבודה עם בעלי חיים ועוד…

התיכונים החברתיים

התיכונים החברתיים

התיכון החברתי מצפה רמון

תיכון חושן, ירושלים

דב הוז התיכון החברתי ת"א יפו

דרור גליל – התיכון החברתי למקצועות המחר

אדם חברה וטבע, כרמיאל

התיכון החברתי חיפה

התיכון החברתי קרית אתא

התיכון האקו-טכנולוגי דרור נווה מדבר