הגנים
החברתיים

מודל חדשני בחינוך הציבורי לגיל הרך.
אנו מפעילים גני ילדים עירוניים ברוח הפדגוגיה החברתית.
במרכז הגן החברתי עומדת החברה – חברת הילדים, חברת המחנכים, המחנכות וההורים היוצרים יחד קהילה. מעגלים חברתיים אלו מהווים מקור עשיר לתהליכי למידה משמעותיים ומגוונים המחברים את התוכן הנלמד למציאות בה אנו חיים ולהפך.

הפדגוגיה בגן החברתי מבוססת על החינוך הבלתי פורמאלי ועל החינוך הדיאלוגי ברוח משנתם של מרטין בובר ופאולו פריירה.

מאפייני הגן החברתי

הגנים החברתיים

הצוות בגן החברתי

המחנכים והמחנכות הפועלים ב"גן החברתי" הינם בעלי ותק רב וניסיון בחינוך פורמלי ובלתי פורמלי במגוון גילאים ותחומים ובגיל הרך בפרט. הצוותים בגן החברתי פועלים באופן שיוויוני, מקיימים ישיבות עבודה קבועות פעם בשבוע בהן הצוות מקיים שיחות חינוכיות, לומד ומעשיר את עצמו וכן מקיים קשר אישי ורציף עם ההורים.

במסגרת הגן החברתי פועלים כיום ארבעה גני ילדים בשלוש רשויות מקומות.

ליצירת קשר:

ראשון לציון: עידן קאושני 054-6734478

חיפה: גיא גולדשטיין 054-6735298

כרמיאל: כרמית מטייביץ 054-6734408 , מושית פיינשטיין 054-6734488