dror

התיכונים החברתיים

רשת דרור בתי חינוך מחוללת שינוי חברתי דרך חינוך ונאבקת על חיזוקו של חינוך ציבורי ראוי מילדות ועד זיקנה. מובילה ומפתחת את הפדגוגיה החברתית, מפגש של קשרים ויחסים עם ראיה ביקורתית ופעולה לשינוי המציאות.

דרור

כי עוד נפשי דרור שואפת – חלום על חברה טובה וצודקת, על שויון ערך האדם, על חינוך שיוצר ומחובר לשינוי חברתי שלם.

בתי

מקומות, בתי ספר ומרחבים שהם ביטוי לחברה טובה, בתים בהם צומחים יוצרות ויוצרים של תקווה, מילדות ועד זיקנה.

חינוך

יצירה של הפדגוגיה החברתית, פדגוגיה של מפגש בין יחסים, קבוצה וחברות ובין מבט ביקורתי אחראי ופעולה מנהיגותית לשינוי חברתי מקיף.

מאמרים

פדגוגיה חברתית כהצעה תרבותית

האם הפדגוגיה החברתית היא שיפור פדגוגי יעיל וטרנדי, בועת הצלה לאוכלוסיות מסוימות, "אלטרנטיבה חינוכית", או לחילופין, הצעה חברתית תרבותית רחבת היקף, רדיקלית ומעוררת תקווה לישראל כולה – שינוי חברתי מקיף ואוטופי דרך חינוך

לקריאה »

יצירות וסיפורים

ללכת אל החניכים שלי / אודי יעקב

ללכת אל הרחוב, הרחוב בנפש, הרחוב הפיזי, הרחוב המאיים, המטלטל, המקסים, השקוף והמופקר. הרחוב המשתק והרועש, הרחוב החי, הצבעוני והדיס-הרמוני. הרחוב המדמם, החשוך והרחוק ממבטם של מבוגרים. ללכת אל הרחוב שהחניכים שלי בו, ואל הרחוב שנמצא בהם, בתוכם, וגם לשוב.

לקריאה »

"שמעון ביטון" / רעות אביב

בסוף שנה שעברה, שאלתי אותך אם תתן לי להיות המחנכת שלך, אם תסכים להיות חניך.

במחצית הזו, אנו הולכים במעגלים, כאלו שלא נגמרים, מעגלים של קשר שנקשר, קשר בין חניך למחנך, קשר בין מחנכת לחניך.

 

לקריאה »

צלצול

אולי בגלל זה מתן שונא הפסקות, או יותר נכון את החלק האחרון בהן, כי תמיד בסוף ההפסקה הוא מרגיש כאילו מישהו שדד באלימות משהו יקר ונפלא.

לקריאה »