בית הספר החברתי


בית ספר עם סלון - דמיינו את בית הספר כולו כמרחב פעיל, תוסס וחיי. מרחב פיזי ווירטואלי בו נפגשים ופועלים, ילדים, בני נוער ומבוגרים, לבד ובקבוצות. הם נעים בין מגוון של מרחבי למידה: סלון חברתי, סביבות מייקרס עתירות טכנולוגיה ופינות קסם מחוץ לכיתות. הכל מתרחש באוטונומיה גדולה, תוך השפעה וחשיבה כיצד לקדם נושאים שמשנים באמת. נושאים המקדמים את קהילת בית הספר, משתפים את הקהילה המקומית ומשפיעים גם על החברה הישראלית. 

הפדגוגיה החברתית של רשת דרור בתי חינוך מספקת תשובה פדגוגית שלמה המחברת תהליכי חינוך והוראה יחד, ליצירת מרחב חינוכי ייחודי וחדשני המצליח לעשות גם וגם. פדגוגיה המאפשרת לנערים לחוות את העולם במלואו היום - כדי שיוכלו להנהיג אותו מחר.