dror

התיכונים החברתיים

רשת דרור בתי חינוך מחוללת שינוי חברתי דרך חינוך ונאבקת על חיזוקו של חינוך ציבורי ראוי מילדות ועד זיקנה. מובילה ומפתחת את הפדגוגיה החברתית, מפגש של קשרים ויחסים עם ראיה ביקורתית ופעולה לשינוי המציאות.

דרור

כי עוד נפשי דרור שואפת – חלום על חברה טובה וצודקת, על שויון ערך האדם, על חינוך שיוצר ומחובר לשינוי חברתי שלם.

בתי

מקומות, בתי ספר ומרחבים שהם ביטוי לחברה טובה, בתים בהם צומחים יוצרות ויוצרים של תקווה, מילדות ועד זיקנה.

חינוך

יצירה של הפדגוגיה החברתית, פדגוגיה של מפגש בין יחסים, קבוצה וחברות ובין מבט ביקורתי אחראי ופעולה מנהיגותית לשינוי חברתי מקיף.

מאמרים

פרידה חינוכית – איך עושים תהליך פרידה קבוצתי טוב?

כל חניך ברמה האישית והקבוצה כגוף זכאים לרגע או אירוע פרידה ברור ומובחן שבו נאמרים לחניך לפחות שני הדברים הבאים – דבר אחד עמוק ויפה שהמדריך רואה בו שאותו חניך יוכל לקחת להמשך החיים. דבר שני על כיצד המפגש עם החניך שינה אותי, המדריך, ברמת עומק.

לקריאה »

יצירות וסיפורים

"שמעון ביטון" / רעות אביב

בסוף שנה שעברה, שאלתי אותך אם תתן לי להיות המחנכת שלך, אם תסכים להיות חניך.

במחצית הזו, אנו הולכים במעגלים, כאלו שלא נגמרים, מעגלים של קשר שנקשר, קשר בין חניך למחנך, קשר בין מחנכת לחניך.

 

לקריאה »

צלצול

אולי בגלל זה מתן שונא הפסקות, או יותר נכון את החלק האחרון בהן, כי תמיד בסוף ההפסקה הוא מרגיש כאילו מישהו שדד באלימות משהו יקר ונפלא.

לקריאה »