מעגל
הזקנה

מדינת ישראל עומדת בפתחו של אחד המשברים החברתיים הגדולים שידעה. הנתונים מלמדים שהאוכלוסייה בישראל הולכת ומזדקנת במהירות.
כבר היום חיים בישראל כמיליון קשישים. קצב הגידול במספרם של בני ה-75 +הוא %6 בשנה בממוצע, 

ושיעור הגידול במספרם גדול משיעור הגידול של כלל האוכלוסייה.
מגמת הגידול המהיר באוכלוסייה המבוגרת עתידה להתגבר בשנים הבאות.

לפי תחזיות, עד שנת 2035 יהיה מספרם של בני ה-65+ 1,660,000 והם יהיו 14.6% מהאוכלוסייה, ומספרם של בני ה-70 + יוכפל. עד שנת 2040 יגיע מספרם של בני ה-65 + לכ-2 מיליון.
לאוכלוסייה זו יש צרכים ובעיות המיוחדים לה, המזמנים אתגרים של ממש. השינוי הדמוגרפי המהיר מחייב התייחסות מועדפת ברמת התכנון הלאומי.

אנו בדרור בתי חינוך מאמינות כי נדרשת תכנית לאומית שמאגדת את כלל הנושאים הקשורים באזרחים הוותיקים – בריאות, רווחה, סיעוד, תעסוקה, פרישה ונושאים חשובים אחרים.

פעילויות בתחום הזקנה:

הדרכת קבוצות של אזרחים ותיקים ויצירת מפגשים בינדוריים

הקבוצות השונות ברחבי הארץ מודרכות ע"י מדריכים מוסמכים ועוסקות בהבנת מצבה של החברה הישראלית, בחירה בנקיטת עמדה ויציאה לפעולה משמיתית. בקבוצות מתקיים מפגש חברתי עשיר ופורה. כחלק מהתכנית נפגשות הקבוצה עם בני נוער מהיישוב ומקיימות מפגשים בינדוריים של שיח, העשרה והתנדבות קהילתית.

בתקופה הנוכחית בה מגפת הקורונה פוגעת ביתר שאת באוכלוסיות סיכון ובהם אוכלוסיית הזקנים, תקופה בה רבים מהזקנים נמצאים בבתים מחשש לצאת, אנו עדים שוב לצורך במפגש אנושי בדגש על הדרת הבדידות. בתקופה זו התאמנו את הפעילות שלנו והקבוצות נפגשות גם דרך הזום במטרה להמשיך את המפגש גם כשחוששים לצאת מהבית.

להצטרפות לקבוצות הגמלאים ניתן לפנות לעדי תורן 054-6734540

מעגל הזקנה דרור בתי חינוך

מטפל קהילתי

המקצוע 'טיפול קהילתי בזקנים' הוא מקצוע חדש במשק הישראלי, והינו פרי של שיתוף פעולה בין רשת דרור בתי חינוך לבין משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ועוד גופים רבים וביניהם הביטוח הלאומי וג'וינט אשל.

מטרתו טיפול במכלול חיי הזקן, ללא הפרדה בין ההיבטים הפיזיים לבין ההיבטים החברתיים והרגשיים בעולמו.

במטרה להרחיב את החשיפה של המקצוע לאוכלוסיות של צעירים איכותיים שיבואו אליו מתוך שליחות, יצאנו לדרך עם יוזמה להכשרת סטודנטים לחינוך במכללת בית ברל במסלול 'טיפול קהילתי'. כ-200 בוגרי הקורס ישלבו את הידע שרכשו בתחום הזקנה במסגרת עבודתם.

מעגל הזקנה