circle Dror

מי
אנחנו

מי אנחנו

ננסה להסביר בכמה מילים פשוטות. נוסדנו ב 1982
כרשת בתי ספר מקצועיים לבני נוער עובדים.
אפשר לומר שנולדנו מתוך הנוער העובד. עוד מאז האופי שלנו הוא החיבור החשוב שבין רוח הנעורים, החברות והתקווה שחולמות על עולם טוב יותר ובין פניה לכל הילדים והילדות, נערים ונערות. 

מתוך כך יצרנו את הפדגוגיה החברתית,  דרך חינוכית שמנהיגה מציאות אחרת בשדה החינוך הציבורי בארץ ומכוונת לשינוי חברתי דרך חינוך.

בקצרה, זו פדגוגיה של תקווה חברתית שנשענת על שתי רגליים – בראשונה אנחנו מקימים יחד עם החניכים שלנו את המקומות הטובים ביותר לאדם ולחברה, דוגמאות לחברה ראויה.
בשניה אנחנו מחוללים תיקון ושינוי חברתי דרך פרויקטים, יצירות ומשימה קהילתית וחברתית בשכונות, ערים ובארץ כולה.

כיום, נראה שאנחנו אולי הרשת החינוכית הכי רבגונית בארץ. יש לנו גני ילדים, בתי ספר ועבודה עם זקנים, ככה שאנחנו עובדים עם כל הגילאים מילדות ועד זיקנה. 

אנחנו נעים בין החינוך הפורמלי לבלתי פורמלי ומפגישים בין אוכלוסיות שונות שלרוב לא נפגשות. זה מאפשר לנו לפרוץ דרכים שנראו חסומות, להציע אופנים חדשים לחלוטין ללמידה, להקים סלון חברתי בתוך בתי ספר, לבנות מגמות חברתיות שמשנות את העולם ולהפעיל חברות נוער ומכינה שבה בני נוער בונים עולם טוב יותר.

פדגוגיה
של
תקווה
חברתית

ו… יש לנו אפילו מסלול להכשרת מורים.
ואפילו קיבוץ מחנכים שהוא הלב הפועם של הרשת ומחולל את החלומות שלנו, אך גם את הכוח והיכולת להמשיך וליצור גם כשקשה.
בשנים האחרונות אנחנו פועלים יותר ויותר במרחבי הליווי, התמיכה והשינוי של בתי ספר, גנים ומערכות חינוך ברוח הפדגוגיה החברתית. עושה רושם שככל שעובר הזמן יש יותר ויותר צורך ורצון להיחשף לרעיונות שקושרים בין חינוך לבין החברה הישראלית. יותר ויותר מחנכות ומחנכים שואלים את עצמם לאן הכל הולך, מחפשים כיוון ותקווה, אפשרות להיפגש אחרת עם ילדים וילדות אך גם לדמיין מציאות חברתית טובה יותר. וכך, ברוח ביתנו פתוח לכל נערה ונער, אנו גם פותחים אפשרות לאנשי חינוך להצטרף לכיוון שמציעה הפדגוגיה החברתית, להשפיע, לשנות, לתרום ולגוון.