מסמכי
עמותה

מסמכים להורדה

תקנון למניעת הטרדה מינית

תעודת רישום עמותה

אישור ניכוי מס וניהול ספרים

אישור ניהול תקין 

אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף 46

דו"ח כספי לשנת 2022