תכנית תלת שנתית בשפה ברוח הפדגוגיה החברתית

 / 

צוות תוכן שפה/ עורך - אודי יעקב

מיועד לגילאי:

15-18

הקדמה

תכנית עומק תלת שנתית בתחום השפה - ברוח הפדגוגיה החברתית

 

פתיח -

אנו מחנכות ומחנכים בתחום השפה שנים ארוכות ברשת. במובן מסוים, גם החינוך בתנועת הנוער היה ועודנו חינוך מבוסס שפה, חינוך שמשתמש במרחב השפתי הדבור, הכתוב והכותב כמרחב שבו נוצרים קשרים, מתהוות קבוצות, רעיונות, חלומות והגשמתם. אי אפשר לדמיין את חיינו החברתיים ללא שפה עשירה, ללא שפה רגשית, ללא שפה ערכית ורוחנית וללא היכולת להפעיל מגוון של צורות, אופנים ומשלבי שפה - להקשיב, לדבר בקבוצה, לדבר בזוג, להדריך אישית או קבוצתית, להעביר מסירה או שיחה לקבוצה גדולה, לכתוב ולקרוא, לנהל דיון וכן הלאה. ההתפתחות החברתית והאנושית של קבוצה דורשת שפה, וכן התפתחותו של היחיד כאדם בנמצא בשיח עם ההוויה שסביבו. הדיאלוג, במובנו הבובריאני, נוגע בשלושה ממדים - בין בני אדם, בין אדם לעולמות הרוח ובין האדם לטבע. לשם קיום דיאלוג שאיננו רק בשתיקה דרושה שפה מפותחת. מן הצד האחר - מה שאנו לא אומרים - אנחנו מתנהגים. קרי, כל מערכות יחסינו דורשות שפה כדי להתקיים כמרחבים טובים ובטוחים, אינטימיים וקרובים.

יחד עם זאת, בפדגוגיה החברתית שאנו יוצרים ויוצרות, חסרה הבניה והעמקה של לימוד השפה כתחום שאפשר ורצוי לבנות אותו ולהכשיר אליו במשותף. אנו חסרים בהעמקה רוחנית-חינוכית אך גם פרקטית ופדגוגית (ברמת אופני פעולה, מודלים, פרויקטים, תכניות ומפגשים כתובים). במשך שנים רבות נזהרנו מיצירה של "תכנית לימודים" סדורה ומקובעת בתחומי תוכן שונים, והזהירות היתה חשובה לשם שמירה על החיוניות היצירתית שנובעת מהמפגש החי בין חניכים ומחנכת. מחנכות למדו כיצד ללמד שפה מתוך החיים ביומיום במקומות השונים ומתוך מסורת שבעל-פה, במפגש בין מחנכות ותיקות לחדשות. חומרים נוצרו ונשכחו, מערכים נבנו ונותרו בעיקר בזיכרון של היוצרים והיוצרות שלהם. לצד זאת, נותרו על המדפים פרויקטים גדולים בתחום השפה, ובראשם הספרים הרבים שכתבו חניכים וחניכות (מעל 30 ספרי חניכים נכתבו ברשת) או יצירות על גבי קנבסים וקירות.

עם ההתרחבות של פעולתנו, וההחלטה ליצור פדגוגיה משותפת, הגיע הזמן ליצור מתווים רעיוניים וכיווני מחשבה שיסייעו למחנכת השפה לפגוש את חניכיה באופן מעמיק אך גם מאורגן, שלם ועקבי יותר, ובעיקר מתוך כיוון ברור ומשותף שמתחולל בתיכונים החברתיים שלנו - ביסוסה ויצירתה של הפדגוגיה החברתית.

השאלה כיצד השפה יכולה להוות קרקע שמתוכה נוצרים יחסים של קירבה וחברות, נבנות קבוצות והחניכות הופכות לבנאיות של חברה טובה - היא השאלה המעניינת אשר חייבת לגדול ולהתרחב, ולאו דווקא קיומה של סדרת שיעורים כזו או אחרת, טובה ככל שתהיה.

אם כן, נבקש בתכנית הזו, להציע את אותו כיוון ואת אותם יסודות ופרקטיקות שאותם אספנו לאורך השנים - "פדגוגיה של שפה חברתית". מלאכת הבניה והיצירה תישאר של המחנכות בשטח, אך בתקווה, ממקום של חיבור ונוכחות של הכיוון המשותף. תכנית שכזו חייבת להמשיך ולהיבנות כל העת, בעיקר מתוך איסוף שקדני ומוקפד של מפגשים שאותם אנו מעבירים, תהליכי למידה והתנסות בתחום השפה, פרויקטים ויצירות. איסוף החומרים יאפשר לנו בעתיד ליצור מאגר עשיר של חומרים ולהרחיב אפשרויות. יתכן, שזו גם דרך שתאפשר למורות ומחנכות מרחבי מערכת החינוך להיעזר וליצור אופן אחר של לימוד שפתי שמחובר לרעיונות הפדגוגיה החברתית ותומך ביצירת חברה טובה דרך המפגש החינוכי.

 

האבנים הגדולות - מה בין שפה לחברה ולקבוצה, לפדגוגיה החברתית ולתיקון העולם?

 

 • אני-אתה - עולם של שיח, של קשב, של מילים ושל שתיקה. עולם היחסים והמפגש האנושי מושתת על היכולת לשוחח - לדבר ולהקשיב, לכתוב ולקרוא. עולם היחסים זקוק לשפה שתגשר בין מה שנעצר על שפת ה"אני" אל מה שיכול להתרחש ביננו, בין האני לאתה. זהו הבסיס לחברות, לקירבה, לאהבה, לשותפות, להורות, להדרכה וכן הלאה.
 • אדם שקורא מציאות וכותב אותה מחדש - זוהי אחת המטאפורות המובילות של החשיבה הביקורתית, של המרד וההגשמה, של זיהוי העוול הקטן או הגדול במציאות וניסיון לתקנו. מטאפורה זו מתגלמת בפועל בקריאה - כתיבה ממשיים. פעולת הכתיבה מתייחסת אל הנצח, אל השתתפות ביצירתו של ידע חדש, היא על זמנית ולפיכך דורשת השתהות והחלטה - מה שכתוב נותר גם אחרי לכתנו.
 • סיפורים בוראים מציאות - היכולת להבין סיפורים ולחיות איתם ובתוכם, לספר סיפור ולהיות חלק מסיפור, היכולת להיות יוצרים ויוצרות של סיפורים ולהשתתף ביצירתו של הסיפור האישי, החברתי והפוליטי - זוהי יצירת משמעות בעולם והשתתפות בעיצובו. הסיפור הוא התשתית עליה מתפתחת החברה, תשתית עליה מתפתחים חלומות, תקוות, יצירות ומעשים. היכולת לספר את הסיפורים השונים ולעיתים אפילו סותרים של חיי, על פי רצוני ובחירתי, חיונית לי כאדם, גם ובמיוחד בתוך קושי.
 • שפת הפעולה - הכוח לחולל דבר במשותף - השפה כמאפשרת תקשורת מעשית, יעילה ובהירה לשם השגת מטרה מבוקשת, ופעולה משותפת. שיתוף פעולה מן הרמה היומיומית ביותר ועד הגבוהה ביותר.
 • השפה כביטוי שלי כאדם - מי אני? ומה ייעודי בעולם? מהו התהליך שאני עובר כאדם? ומבקש לעבור? מה שלומי? מה עובר עלי? השפה הרגשית, הרוחנית והפיסית - היכולת להעניק שמות לחוויה האנושית, לטבע ולמפגש. "תרגום" של עולם פנימי אל הסביבה; לומר "כעס", "עצב", "אהבה". לומר "תקווה", "ייעוד", "רוח", "הגשמה".
 • לדרוש את מקומי - מאלם לביטוי - השפה והיצירה כהתנגדות, כמרד בהנמכת הקומה, בהדרה, בגזענות. שפה כביטוי פוליטי של נוכחות אנושית שתובעת את מקומה, וכיצירת ערך. השיח החברתי והיצירה הכתובה כהתנגדות לאובדן הערך, להיותי שקוף ובודד, כקריאה לשיחה, לתיקון, לחיבור.
 • המהפכה העברית - יצירה שפתית-חברתית שאין לה אח ורע, תחיה של שפה יוצרת חברה ועם, תהליך שאנו רק בתחילתו ויכולים להשתתף בו כיוצרות ויוצרים של חברה טובה יותר.

 

 

 

תכנית על פי שנים

 

 

שנה א' – שנת ההיכרות והחברות, ההחלמה והגילוי

שנה ב' – שנת המפגש עם האחר וגיבוש הזהות האישית והקבוצתית

שנה ג' – שנת השייכות, הצדק, ההקפה והמשימה

שנה ד' - שנת המימוש, הסיום והפרידה

 

 

שנה א' – שנת ההיכרות וההחלמה

(בד"כ קבוצה חדשה בשכבה ט' או י' ללא היכרות קודמת).

 

תהליכים גדולים:

 • היכרות - עם מחנך משמעותי, עם "כיתה בדרך לקבוצה", עם תיכון חברתי, עם עצמי בסביבה חדשה ואחרת.
 • יצירת קבוצה שהתאספה ככיתה בתיכון והתמקמות חברתית.
 • החלמה אישית מכאבי העבר בתחום החברתי, הבית-ספרי, הלימודי. חשבון עם העבר.
 • פתח לשאלה גדולה - מי אני בעצם ולאן אני שייך? האם אני בסדר? האם יש לי ערך ומקום? מי הם חבריי?
 • פתח לשאלה גדולה - מה אני אומר על המציאות בעולם שאנו חיים בו?
 • רכבת ההרים של הנעורים - מה קורה לי? סתירות ותנודות. עוצמה וגדילה, ילדות-נעורים, גוף, נראות, אהבה, פרידה, כעס, בדידות, דיכאון, חלומות, לחץ, חרדה, וכן הלאה.

 

מיומנויות שפה שיש לפתח בשנה זו:

ככלל, המיומנות המוצגות לעיל נלמדות ומתפתחות באופן רחב במפגשים חינוכיים שונים ובשהות המשותפת של החניכים והחניכות יחד כקבוצה בתיכון. מיומנויות השיח והקשב מתפתחות, לדוגמה, באופן יומיומי ומתוך חיקוי והשתלבות בתרבות השיח הנהוגה בתיכון ובמפגשים שונים של הקבוצה, אך מיומנויות אחרות, כגון כתיבה או הרחבת אוצר המילים הרגשי מתפתחות באופן ייחודי, מודע ומתוכנן במפגשי השפה. לכן, בחרנו להציג סט רחב של מיומנויות שפתיות הנוגעות לקשב, שיחה כתיבה וקריאה שמהם יכולה מחנכת השפה לקבל השראה וכיוון. בהשלמה לכך, נכון וטוב שמחנכת השפה תפתחי מודעות רחבה לתהליכים השפתיים השונים שמתרחשים בקרב החניכים ותדע לזהות אותם. חשוב להדגיש כי לכל חניך וחניכה מסע אחר ויעדים אחרים בתחום מיומנויות השפה, אולם חשוב להדגיש כי גם הקבוצה כולה, כגוף חברתי "לומדת את שפת הקבוצה" ומפתחת את היכולת לשוחח, לקרוא ולכתוב - יחד.

 

 • שפת ההיכרות - לדעת לומר מי אני, לספר את עצמי באופן שבו הייתי רוצה שיכירו אותי. לדעת לספר על עצמי יותר מסיפור אחד. לדעת להעניק מספר פרשנויות לאותו סט של עובדות.
 • שפה רגשית - בסיס - לדעת לומר מה קרה לי ומה עובר עלי, איך אני מרגישה. הרחבת אוצר מילים רגשי בהתבסס על 8 רגשות מובילים - "שמונת איברי הנפש" - (שמחה, עצב, כעס, חוסר אונים, אמונה, קינאה, אשמה, פחד).
 • שיחה בזוג - איך מדברים ומקשיבים בזוג. דגש על השפה הדבורה אך גם על כתיבה - הודעות לדוגמה.
 • היכולת להקשיב - מיומנות דרמטית שנמצאת בחולשה במציאות הקיימת. סוגים שונים של הקשבה - הקשבה פעילה ונוכחת. הקשבה אמפתית. הקשבה "על פני השטח" לשם התמצאות. עיניים, מנח גוף, מבט. לזכור מה נאמר. לדעת להפריד בין עיקר הדברים לרעשי הרקע. יכולת הריכוז בבן השיח והיכולת לשאול שאלות ולהאזין בתשומת לב לתשובות במידת הכנות והפתיחות הרצויה באותו מצב.
 • שיחה בקבוצה (שלושה ומעלה) - בסיס - איך מדברים ומקשיבים בקבוצה. כללי שיח מכבדים שיוצרים מוגנות ואומץ.
 • טון הדיבור שלי, מצלול, קצב ועוצמה. נוכחות שפתית מודעת לעצמה ולמצב החברתי שאני בתוכו. איך מדברים עם בני אדם במצבים שונים ובאילו מילים משתמשים בכל מצב. שיחה אישית, קבוצתית, וירטואלית, העברת תוכן, ויכוח, ריב, שתיקה.
 • קריאה - דגש מיוחד על סיפורים, סיפור קצר. היכולת לחיות עם ובתוך סיפורים בנוחות.
 • קריאה - דגש על הבנת הנקרא, על היכולת לגשת לטקסט מסוגים שונים ולהבין את תכנם.
 • כתיבה אישית "על עצמי", כתיבה כתיקון חוויות עבר. כתיבת סיפורים ובתוך כך סיפורי חיי.
 • כתיבה - דגש על היכולת לכתוב בשתי סוגות מרכזיות - כתיבת קטעים (שירים, משפטים ופסקאות) וכתיבת סיפורים קצרים וכתיבת טיעון/עמדה. למרבית החניכים קל יותר להתחיל בכתיבת קטעים קצרים שאינם מוגדרים באופן חותך כ"שיר" או "סיפור".
 • כתיבה - "שחרור היד" - כתיבה חופשית, אינטואיטיבית, משחקית וספונטנית.
 • לדעת לספר סיפור אישי וחברתי רהוט ברמה בסיסית. לב העניין - מה הסיפור שלי? מה הסיפור שאני יכול ומבקש לספר על עצמי, על הקבוצה, על החיים?

 

נושאים "חמים" ורלוונטיים:

 • בית הספר ממנו באתי והחוויות שלי ממנו
 • מי אני בעצם? מי הייתי רוצה להיות? מה עובר עלי בנפש, ברגש? בגוף?
 • מבחני התבגרות, נוכחות, כוח ועצמאות - המבחנים שאני נקלע אליהם והמבחנים שאני מזמן לעצמי.
 • חברות והבלגן החברתי - לאן אני שייך? איפה אני בתוכו ומה טוב שיקרה בו? מה זו חברות? יש לי חברים?
 • הבלגן המשפחתי - איפה אני בתוכו? הבית שלי, השכונה, העיר.
 • אהבה - יש דבר כזה בכלל? מה זה אושר? למה יש עצב? למה כואב לי? מה עם הקנאה?
 • רע וטוב - אנשים טובים. אנשים רעים. מעשים טובים.
 • שקר ואמת - לא כל כך פשוט. וירטואלי וממשי.

 

פרויקטים ותהליכים אפשריים:

 • ביקורת בית הספר
 • אז מי אני? לספר על עצמי יותר מסיפור אחד
 • החברה סביב - לפגוש את החברה דרך סיפורים של אנשים שפעם היו בגילנו
 • הקבוצה שלנו
 • מה זו חברות
 • לכתוב מאיפה שכואב
 • העולם הרגשי, שמונה הרגשות המובילים
 • העולם הוא מקום מסעיר

 

הצעה למבנה שנתי (מבוסס מחצית ופרויקט אמצע שנה)

 

ספטמבר אוקטובר:

 • תהליכים מרכזיים - היכרות, ביטחון במרחב, מציאת המשותף הבסיסי בקבוצה, החלמה.
 • מיומנויות - דיבור מודע ומאוזן על עצמי (לצאת מהאלם מחד ולשמור על עצמי בסביבה חדשה מאידך), קריאת סיפור, כתיבה בסיסית של קטעים קצרים, כללי שיח בסיסיים בקבוצה, שמות וזהות בסיסית לקבוצה.
 • נושאים - בית ספר, כיתה, קבוצה, התחלות, הכרות, חגים ובית (בזהירות ועדינות עם נושאים רגישים כמו משפחה ובית).
 • ריטואלים קבועים - משחקי שפה, כתיבת הנושא של המפגש על הלוח (אם יש יותר מנושא אפשרי אחד לאותו יום ונותנים לקבוצה לבחור אז כותבים את כל האפשרויות ובוחרים), איסוף "דברים חכמים" שנאמרים בשיחות בזמן המפגש וכתיבתם על הלוח, תיק עבודות מסודר לכל חניך (נמצא אצל המחנכת), להתייחס באופן כתוב (כמה משפטים) על כל יצירה שנכתבת בדף העבודה, הקפדה על דפי עבודה (משימת כתיבה) בהירים מותאמים ואסתטיים, במשימות הכתיבה תמיד לאפשר יותר מחלופה אחת (לכתוב סיפור, שיר, רשימה, הצעה, בדיחה, מאמר, מכתב וכן הלאה. בחירה בין נושאים שונים על אותו תחום). יצירת מחברות כתיבה וחלוקתן. מחברות הכתיבה ישמשו לכתיבה חופשית ומחנכת השפה "תתכתב" עם היצירות והקטעים שנכתבים בהן. מחברת הכתיבה היא אישית ואין לה חוקים או גבולות - יכולים להופיע בה שרבוטים, טיוטות, שירים, ציורים, בדיחות, קללות, רגשות ומחשבות שעוות בכל רגע נתון. במצב טוב, החניכה תשלוף מדי פעם את מחברת הכתיבה ותשרבט בה מחשבות או תחושות. אופן המפגש והדיאלוג עם המחנכת בהקשר לזה נתון לבחירת שני הצדדים ויכול לנוע בין שיתוף פתוח לבין שיתוף מצומצם בלבד או אפילו מחברת אישית שאף אחד לא רואה את תוכנה ועם זאת היא קיימת ב"מרחב הציבורי" וגלויה לעין.
 • משימות למחנכת שפה - יצירת תיק עבודות לכל חניך. היכרות בסיסית עם כל חניך - לאחר כחודשיים צריכה להיווצר מפה מדויקת (כתובה) יחסית של יכולות ויעד אחד-שניים בתחום השפה לכל חניך למחצית הקרובה (יכול לנוע בין ילמד לדבר נעים ולהקשיב לחבר ועד יכתוב שני סיפורים קצרים ונובלה. הכל ע"פ מצבו של אותו חניך ורצונותיו). איסוף העבודות של החניכים - קריטי. איסוף המפגשים ותיקונם לעתיד. "טלפון חיובי"/הודעה חיובית בשבוע-שבועיים ובחודש הראשון להורי החניכים על משימת שפה שהחניך השתתף בה באופן יפה, מרגש, מוקפד, מעורר השראה וכן הלאה.

 

מפגשים לדוגמה:

 • מפגש היכרות ומשחקי שפה. כללי השיח בקבוצה (כללי השיח יופיעו ויכתבו על הלוח כל שיעור בחודשים הראשונים)
 • מפגש - מה זו בכלל שפה ומדוע לומדים כאן שפה? איך נלמד ומה נעשה? ציפיות רצונות (התנסות ראשונה בכתיבת ציפיות)
 • מפגש - סיפור קצר העוסק באחד הנושאים - כניסה למקום חדש, אנשים חדשים, מבוכה. שימת דגש על מילים שמבטאות תהליך היכרות - מביך, מפחיד, משמח, מעצבן, דפוסים, רתיעה, תקווה, סקרנות, הימנעות. משימת כתיבה - רשימה/סיפור של דברים שעוזרים לילד בחטיבת הביניים בשבועיים הראשונים - עשה ואל תעשה. אוספים יחד וכותבים מכתב דמיוני כקבוצה. אפשר לפרסם אותו באמת לבני נוער בחטיבה - מעין פרויקט חברתי ראשון.
 • מפגש - סיפור קצר העוסק בנושא - אז מי אני בעצם? לכל אדם כמה/אינסוף סיפורים אפשריים על עצמו. מה אני בוחר לספר ומתי? לבחור את הסיפור שאני רוצה לספר על עצמי במצבים שונים. משימת כתיבה - לספר כמה אפשרויות על אותה רשימת עובדות בחייו של ילד (ילד כלשהו לא על עצמי). משימה למתקדמים - מכתב לעצמי בגיל 25 - לדמיין את עצמי אז. משימה קבוצתית - היכרות ביננו סביב מה הייתי רוצה לספר לאחרים עלי - לבחור שני משפטים מכוננים - "משפטי עוגן" שמהווים עוגן עבורי כאשר אני מציג את עצמי.
 • מפגש - שינויים והתחלות - כל אחד שונה. כאלו שעוברים שינויים בקלות וכאלו שלוקח להם זמן. איפה אני? סיפור אישי של המחנכת על עצמה ונעוריה. כתיבה - אדם שמוצא את עצמו פתאום במציאות אחרת ונאלץ להתמודד עם שינויים פתאומיים.
 • מפגש חגים - מה עושים החגים ואיפה אני בתוכם? סיפור קצר על חג משפחתי שהשתבש - בין כמיהה לקודש וחברותא ובין דינמיקות משפחתיות ורגשות שונים. היכרות ראשונית עם סיפורים אישיים, בתים ומשפחות. בזהירות! לא לחשוף דברים טרם זמנם. משימת כתיבה - בחירה בין כמה חלופות ומשחק בין נקודות מבט - חג שהשתבש, חג מצחיק, חג מופלא, החג הכי מוזר אי פעם, חג מנקודת מבטו של - תינוק, ילד, נער, מבוגר, זקן. חג מנקודת מבטו של חתול או של הבית (הפיסי).

 

 

נובמבר- מרץ

 

 • תהליכים מרכזיים - היכרות מעמיקה, הקבוצה כגוף יציב ומעמיק (מתחילים לריב), ללמוד להקשיב ולדבר יחד על עצמנו ועל העולם.
 • מיומנויות - הקשבה לזולת והקשבה בקבוצה, דיבור מעמיק יותר על עצמי (לעבור ממשפטים לסיפור קצר על עצמי), קריאת סיפור, כתיבה חופשית ככלי ביטוי, כללי שיח בקבוצה שמאפשרים ויכוח או קושי.
 • נושאים - ביקורת בית הספר, קבוצה, המציאות סביבי, התבגרות.
 • ריטואלים קבועים - אל הריטואלים שנקבעו בתחילת השנה מצטרפים מספר ריטואלים חדשים, כגון יצירת פרויקט ועבודה מתמשכת עליו, הכנות לקראת אירוע מחצית, קריאה משותפת של ספר בהמשכים, מרחבי זמן כתיבה אישית חופשית במחברת הכתיבה וכן הלאה.
 • משימות למחנכת שפה - ביסוס והעמקת תיק עבודות לכל חניך ושימת לב לחניכים שתיק העבודות שלהם לא מתמלא. יצירה של פרויקט מרכזי לקבוצה שילווה את הקבוצה בתקופה זו. במקביל - שימת לב לתהליכים האישיים וליעדים האישיים למחצית זו. על המחנכת ליצור בסיס מסודר של תיקי עבודות, כך שתוכל להציג בפני הורים ובכלל את ההתקדמות שהחניכים עושים. בהשלמה לכך, מתוך תיק העבודות יגזרו חלק מהתוצרים שיוצגו באירועי המחצית.

 

מפגשים לדוגמא:

 • ככלל, טוב שהמפגשים יהיו תחת נושא כולל של פרויקט שיוצג באירוע המחצית. הנושא יכול להיות רחב או מצומצם, על פי בחירתה של מחנכת השפה ומצב הקבוצה. כעקרון, אם הקבוצה נמצאת במצב יחסית מתקדם ובשל, אפשר ורצוי לבחור יחד עם החניכים והחניכות את נושא הפרויקט, תוכנו ואת התוצר שרוצים להגיע אליו. בכל פרויקט שהוא חשוב מאוד להמשיך לעבוד על המיומנויות השפתיות לשנת פעילות זו שהוצגו עד כה. ניתן דוגמה לשני תהליכים-פרויקטים. פרויקט ביקורת בית הספר ופרויקט תמונה-סיפור.

 

 • ביקורת בית הספר ו"מכתב למורה": מפגשים:
 • הצגת הפרויקט והתוצר המבוקש, חידודים וכוונון עם הקבוצה. ריטואל - נקרא כל פעם קטע קצר מ"הכיתה המעופפת"/ספר אחר שעוסק בבתי ספר
 • שני סיפורים קצרים על בתי ספר שעולה מהם ביקורת ומשימת כתיבה ראשונית
 • משחקי תפקידים על כיתה, על כיתה שהיתה לי. כתיבת התפקידים השונים.
 • מפגש בנושא ילדים שחוו קושי בבית הספר. משימת כתיבה על קושי בבית ספר מסוגים שונים.
 • מפגש בנושא - מורה טובה מורה גרועה - יש דבר כזה? אולי המערכת בעייתית לכולם? כתיבת טיעון ועמדה.
 • מפגש - איך התחילו בתי הספר המודרניים? עבודה על הבנת מאמר וניתוחו.
 • מפגש - בתי ספר ושירים - הכרות עם שלושה שירים שמתארים חינוך בבתי ספר. התנסות בכתיבת שירים שמתכתבים עם השירים שקראנו (אי הסכמה, השלמה, הרחבה, העמקה, זווית אישית וכן הלאה).
 • מפגש - על ההפסקה - דברים שקורים בהפסקות כשהמורים לא רואים. כתיבה - סיפורי הפסקה. אפשרות - הקלטת פודקאסט משותף לקבוצה - סיפורי הפסקה שלא אשכח - כל חניך מספר במשך שתיים-שלוש דקות סיפור על הפסקה שלא ישכח לעולם.
 • סיור מחקרי במספר בתי ספר/בית ספר אחד וכתיבת רשמים. התנסות בכתיבת רושם ותחושות בזמן ביקור מתוך צפייה.
 • ראיון עם הורים/מבוגרים/זקנים - איך היה בית הספר שלך?
 • סדנאות כתיבה - מה חוויתי בבית הספר, מכתב למורה הקודמת שלי
 • עבודה על תוצר - אסופת שירים, קטעים, סיפורים - "מכתב למורה".

 

פרויקט "תמונה סיפור"

 • מפגש - הצגת רעיון הפרויקט - כל אחד יצלם/יצייר את עצמו/משהו מסביבתו הקרובה שמבטא מסר או רעיון שהוא מבקש להעביר לעולם. המסר לא חייב להיות מורכב או מסובך. בהמשך לכך, כל אחד יכתוב קטע קצר, שיר או סיפור קצר על התמונה ועל המסר שהיא נושאת. התמונות והמסרים הכתובים יאוגדו יחד לחוברת/תערוכה קבוצתית שתוצג באירוע המחצית.
 • מפגש - מה המסר שחשוב לי להעביר? התנסות בכתיבת מסרים שונים.
 • מפגש - משחק עם צילומים - צילום עצמי וצילום מקומות, חפצים או נקודות במרחב שמבטאים מסרים חשובים עבורי.
 • מפגש - חיבור טקסט לתמונה - לאחר שנבחרה תמונה, התנסות בכתיבה חופשית עליה.
 • מפגש - חידוד מסרים - לקחת את התמונה והמסר הכתוב ולחדד את הדברים. עבודה עם הדגשת מילים או משפטים חשובים, עבודה על עריכה, הרחבה או צמצום, מילים נרדפות, דימויים. הוספה של תיאורים למסרים - עבודה על תיאורי תחושות ורגשות - כעס, תקווה, ייאוש וכן הלאה.
 • מפגש - הצגת תוצרים ואיגודם יחד - כתיבת אמירה קבוצתית על התערוכה/אסופה.

 

 אפריל - יוני

 • תהליכים מרכזיים - חגים ומועדים לאומיים, הקבוצה כגוף פעיל שחוקר את סביבת התיכון, אביב בואכה הקיץ - צמיחה וגדילה של יחסים. איסוף השנה וסגירתה - מה בעצם היה לנו? סיכום ופרידה - לקראת שנה הבאה.
 • מיומנויות - הקשבה לזולת והקשבה בקבוצה, דיבור מעמיק יותר על עצמי (כבר מכירים אותי לעומק כאן - אינטימיות ותחושת בטחון יחד עם גילוי והעמקת קשר עם קבוצות אחרות בתיכון), קריאת סיפורים מורכבים וארוכים יותר, כתיבה חופשית ככלי ביטוי, תחילת עבודה על ביקורת בונה, הגמשת כללי השיח בקבוצה והעמקה ביכולת להחזיק מפגש ארוך באופן משותף תוך שמירה על אינטימיות ומוגנות.
 • נושאים - חופש, חירות, גבורה, אומץ, פחד, התבגרות, זיכרונות, פרידה.
 • ריטואלים קבועים - אל הריטואלים שנקבעו מצטרפים מספר ריטואלים חדשים, כגון בחירת נושא המפגש/מפגשים יחד עם החניכים (בחירה מתוך מספר אפשרויות שהמחנכת מביאה), זכרונות מתוך השנה שחלפה ועיבודם, הכנות לקראת אירוע סיום ויצירות משותפות, כתיבה משותפת של הערכה לסיום שנה ברוח אני-אתה.
 • משימות למחנכת שפה - הרחבת תיק העבודות לכל חניך ושימת לב לחניכים שתיק העבודות שלהם לא התמלא במהלך השנה - יש עוד זמן לתקן. יצירה של פרויקט לקבוצה שילווה את הקבוצה בתקופה זו. במקביל - שימת לב לתהליכים האישיים וליעדים האישיים עד לסיום השנה. עבודה על זכרונות - כתיבתם ועיבודם, עבודה על כתיבה לקראת אירוע סיום.

 

מפגשים לדוגמא:

ככלל, התבנית שהונחה עד כאן למפגש או סדרת מפגשים צריכה להימשך. יש להקפיד על איתור יצירות כתובות מתאימות ובמיוחד על סיפורים קצרים. מטלות ומשימות הכתיבה ממשיכות באותו אופן, כאשר בשלב זה מושם דגש רב יותר על כתיבה עשירה בדימויים ותיאורים וכן על כך שהחניכים מצליחים לבחור מספר צורות וסגנונות כתיבה ולא נעצרים רק בסגנון אחד. לשם כך יש להקפיד ביתר תשומת לב לכך שבכל משימת כתיבה תהיינה מספר אפשרויות ומספר אופנים לכתיבה וכן הגדרת מינימום של מספר שורות או מילים. זוהי תקופה טובה להרחיב את המיומנויות הקשורות לתיאורים - צבעים, ריחות, קולות ותחושות וכן לעבוד על העמקת היכולת להשתמש בדימוי ככלי מרכזי להרחבת התיאורים ועושר הביטוי. חשיבה הכוללת דימויים תסייע לחניכים לפתח רוחב ראיה שקושר ומחבר בין חלקים שונים במציאות ותעשיר את יכולת ההתבוננות והאבחנה שלהם. כמו כן, סיום השנה מזמן התבוננות עומק על התהליכים האישיים והקבוצתיים. כאן נכון להרחיב את תהליכי הכתיבה לתיאורים של זיכרונות משותפים אך גם ללמד באופן מודע את היכולת לבחור איזה סיפור או סיפורים אנו רוצים לספר על עצמנו ועל השנה שחלפה. אם השנה התחילה בלבחור מספר שורות על עצמי, כעת אנו סוגרים אותה בבחירת סיפור אישי מקיף שמשובץ בתוך סיפור חברתי רחב של קבוצה.

 

 • מה זה חופש בכלל? סדרת מפגשים שעוסקת בנושא החופש - דרך חג פסח והימים הלאומיים ועד לשאלה האישית. שאלת החופש בתרבויות שונות וההבדלים בין חופש וחירות. העמקה בנושא העבדות - מהי עבדות וכיצד משתחררים ממנה? מהו מרד?
 • חברות וקירבה - סדרת מפגשים שעוסקת בנושא החברות מהביטיה השונים. מהי בעצם חברות? איך נראית חברות בין ילדים ומה מאפיין אותה? מבחני חברות, החברה הכי טובה, חברות ידידות ואהבה - מהו כל אחד? מה בין חברות ובין קבוצה - האם כולם כאן צריכים להיות חברים?
 • זיכרון וזיכרונות - סדרת מפגשים בנושא הזיכרון. מהו הזיכרון וכיצד הוא פועל? את מה אנו זוכרים ומדוע? הקשר בין זיכרונות וחוויות עזות, בין זיכרון לבין חושים. מה נזכור מתוך השנה שחלפה? האם אנו יכולים לבחור מה לזכור?

 

 

 

שנה ב' – שנת הזהות והמפגש עם האחר

 

תהליכים "גדולים" שמתרחשים בד"כ בשנה זו:

 • היכרות מחדש - חניכות חדשות שמצטרפות אל הקבוצה או אל גרעין קיים של חניכים וחניכות. זוהי למעשה בניית קבוצה מחודשת. נוצר תהליך של התמקמות חברתית שמשלב חדשים-ותיקים ועשוי להיות סוער מבחינות רבות, ובראשון ההשוואה לשנה הקודמת. חלק מהחניכות כבר מכירות את התהליך ואת המהות הקבוצתית ולאחרים הוא חדש לחלוטין.
 • יציאה מהקבוצה לקבוצות נוספות והכרות רחבה עם התיכון. כניסה לעולם המגמות - קבוצה חדשה בחיים. העמקת ההיכרות עם חניכים נוספים משכבות גיל נוספות. החוויה של "אנחנו כבר לא הכי קטנים פה" משמעותית ומדרבנת חקר חברתי והעזה כמו גם "פציעות" חברתיות. פינת העישון והחצר הופכות לזירות חברתיות ערות ופעילות.
 • התייחסות לאלה שהם מחוץ לי. לפגוש נקודות מבט אחרות - היחס לאחר.ת - מגדרית, אתנית וכדו'. מתחיל תהליך חיפוש ועיצוב ער של הזהות האישית ביחס לאחרים. עולות שאלות עומק על זהות מינית ומגדרית ועל יחסים בכלל.
 • המושגים החדשים - קבוצה, חניכה, מחנכת, הופכים להיות יותר שגורים. השפה הממשיגה את המרחב החברתי הופכת משותפת יותר. לרוב בשנה זו חניכים מתנסים גם בביקורים, סיורים והצגת התיכון.
 • עיסוק במושגים יותר מופשטים. מופשט רוחני - חופש, חירות, חיים-מוות, אלוהים, סמים ותודעה, צדק, עוול, גם עבורי וגם האחר.ת. לראות מזויות שונות.
 • אהבה ויחסים מופיע בעצמה ושאלת ההתאהבות, זוגיות, קשר, פגיעה ופרידה נוכחת ביתר עוצמה בקרב חניכות מסוימות.
 • התחלה של חווית עצמאות ומבחני התבגרות ברמה החברתית והאישית. תקופה שמזמנת בדיקת קצוות, חוויות עזות והתנסויות קיצוניות יותר. חומרים, שעות-לילה, מסיבות, טיולים, נסיעות ושיטוטים, מיניות.
 • "פינת העישון" כמטאפורה וכממשות פיסית נוכחת ביתר שאת כמבחן התבגרות. עולה השאלה איך לדבר בקבוצה בסיטואציה חברתית טעונה הרחק ממבטם של המבוגרים, בחצר וברחוב במובנו הרחב.
 • הרחבה של מגוון ה"אני" והופעתם של סיפורים סותרים ומורכבים - אני בבית, אני בפינת העישון, אני במגמה, אני שם פעם ואני של עכשיו וכן הלאה.
 • מפגש ראשוני עם המשימה - נתינה, אחריות, עוד פן שבי. מפגש עם הפנים והחוץ. הזדמנות לפגוש אי שוויון, קושי ועוול מקרוב, לא רק דרך הסיפור האישי שלי.

 

מיומנויות שפה שיש לפתח בשנה זו:

ככלל, המיומנות המוצגות לעיל ממשיכות להעמיק באופן רחב במפגשים חינוכיים שונים בדגש על איכות, עומק וכמות השיח עם המחנכות וכן בשהות המשותפת של החניכים והחניכות יחד כקבוצה בתיכון. מיומנויות השיח והקשב מתפתחות, לדוגמה, באופן יומיומי ומתוך חיקוי והשתלבות בתרבות השיח הנהוגה בתיכון ובמפגשים שונים של הקבוצה, אך מיומנויות אחרות, כגון כתיבה או הרחבת אוצר המילים הרגשי מתפתחות באופן ייחודי, מודע ומתוכנן במפגשי השפה. לכן, בחרנו להציג סט רחב של מיומנויות שפתיות הנוגעות לקשב, שיחה כתיבה וקריאה שמהם יכולה מחנכת השפה לקבל השראה וכיוון. בהשלמה לכך, נכון וטוב שמחנכת השפה תפתחי מודעות רחבה לתהליכים השפתיים השונים שמתרחשים בקרב החניכים ותדע לזהות אותם. חשוב להדגיש כי לכל חניך וחניכה מסע אחר ויעדים אחרים בתחום מיומנויות השפה, אולם חשוב להדגיש כי גם הקבוצה כולה, כגוף חברתי "לומדת את שפת הקבוצה" ומפתחת את היכולת לשוחח, לקרוא ולכתוב - יחד.

 

 • שפת ההיכרות - לדעת לומר מי אני, לספר את עצמי באופן שבו הייתי רוצה שיכירו אותי. לדעת לספר על עצמי יותר מסיפור אחד. לדעת להעניק מספר פרשנויות לאותו סט של עובדות.
 • שפה רגשית - העמקה - לדעת לומר מה קורה לי ומה עובר עלי, איך אני מרגישה. הרחבת אוצר מילים רגשי בהתבסס על 8 רגשות מובילים - "שמונת איברי הנפש" - (שמחה, עצב, כעס, חוסר אונים, אמונה, קינאה, אשמה, פחד). יכולת לדבר ולכתוב רגשות בחיבור לאירועי חיים שונים בעבר ובהווה.
 • שיחה בזוג - איך מדברים ומקשיבים בזוג. דגש על השפה הדבורה אך גם על כתיבה - הודעות לדוגמה. העמקת היכולת לשיחה בזוג מבחינת משך ומבחינת יכולת הריכוז והשהייה בשיחה כזו. דגש על יצירת שיחה אישית מעמיקה עם המחנכת כבסיס לכך. להצליח להגיע ל-25 דק' של שיחה אישית איכותית - הישג גדול (שיחה שבה שני הצדדים מדברים ומקשיבים ללא הפרעות או קטיעות).
 • מיומנות ההקפה - מתחילים בשנה זו לדרוש מהחניכים את השלב הראשון בהקפה והוא היכולת לראות את המציאות גם דרך עיני האדם שעומד מולי וגם דרך עיני אדם שמציאות חייו שונה מאוד משלי. זוהי דרישה יומיומית וטוב שחלק ממפגשי השפה והכתיבה יעסקו בנושא דמויות ועיצוב דמות, כתיבה בלשון "אני" גם כאשר אני כותב את סיפורה של דמות שונה ממני לחלוטין. המחנכת יכולה לעבוד באופן מודע עם החניכים על כך באופן משחקי ובניחוש - מה היא חושבת עכשיו? מה אני חושבת עכשיו?
 • היכולת להקשיב - עבודה על סוגים שונים של הקשבה - הקשבה פעילה ונוכחת. הקשבה אמפתית. הקשבה "על פני השטח" לשם התמצאות. עיניים, מנח גוף, מבט. לזכור מה נאמר. לדעת להפריד בין עיקר הדברים לרעשי הרקע. יכולת הריכוז בבן השיח והיכולת לשאול שאלות ולהאזין בתשומת לב לתשובות במידת הכנות והפתיחות הרצויה באותו מצב.
 • פגישה עם אנשים שאני לא מכיר - בשנה זו טוב להיפגש עם מספר דמויות מחוץ לתיכון שיגיעו לשיחה עם הקבוצה. לדמויות אלו סיפורי חיים שונים והשקפה שונה על המציאות. בשיחות אלו חייבת להיות הכנה ועיבוד סביב מיומנות המפגש - כיצד מקשיבים? למה מקשיבים? איך שואלים? מה אני עושה כשאני לא מסכים? מה אני עושה כשאני מתרגש ממשהו שנאמר? וכן הלאה.
 • שיחה בקבוצה (שלושה ומעלה) - בסיס והעמקה - איך מדברים ומקשיבים בקבוצה. כללי שיח מכבדים שיוצרים מוגנות ואומץ. יכולת "לריב" בקבוצה ולהשלים, היכולת לשאת מחלוקת וגם ויכוח. דגש על היכולת לעדן ויכוח חזרה אל שיחה קבוצתית. תשומת לב עמוקה לשותקים ולשקופים בקבוצה ויצירת תחושה מקבלת ותומכת בכל חברי הקבוצה, גם באלו שמתקשים לבטא את עצמם במילים. רכישת מיומנות של סבב. רכישת מיומנות של סדר דוברים ומשם להשתתפות ספונטנית בתוך שיחה. עבודה על פתיח לדבריי בתוך שיח קבוצתי - "אני מרגיש ש.." ו"אני חושבת ש.." וכן "אני לא מסכים איתך" וכן הלאה. מודעות למה הדברים שאני אומר יוצרים והפרדה בין תוכן לאופן - אולי אמרתי דברים משמעותיים אך בטון מתנשא, זועם, מתנצל וכן הלאה.
 • המשך עבודה ברמה האישית על סגנון הדיבור שלי, מצלול, קצב ועוצמה. נוכחות שפתית מודעת לעצמה ולמצב החברתי שאני בתוכו. איך מדברים עם בני אדם במצבים שונים ובאילו מילים משתמשים בכל מצב. שיחה אישית, קבוצתית, וירטואלית, העברת תוכן, ויכוח, ריב, שתיקה.
 • קריאה - דגש מיוחד על סיפורים, סיפור קצר. היכולת לחיות עם ובתוך סיפורים בנוחות. הרחבת היכולת להיפגש עם סיפורים מתקופות שונות במשלבים לשוניים שונים. תחילת עבודה על הערכת יצירות - איכות ועומק.
 • קריאה - קריאת ספר ברמה האישית.
 • קריאה - חשיפה ראשונית למאמרים וכתיבה עיונית.
 • קריאה - עבודה על קריאת חדשות, פייק ואמת, מה עומד מתחת לחדשות הכתובות. מי כותב מה ומדוע.
 • קריאת עומק - דגש על הבנת הנקרא, על היכולת לגשת לטקסט מסוגים שונים ולהבין את תכנם. דגש על היכולת לחבר בין הבנת הנקרא לבין תחושה ועמדה. קריאה מודעת לעצמה. דגש על השוואה בין יצירות וטקסטים ויכולת לדלות מתוכם לא רק מהות אלא גם סגנון ואופן.
 • כתיבה אישית "על עצמי" באופן מעמיק, כתיבה כתיקון וכמחאה. כתיבת סיפורים, שירים וקטעים שונים ובתוך כך סיפורי חיי העתידיים.
 • כתיבה - דגש על היכולת לכתוב בשתי סוגות מרכזיות - כתיבת קטעים (שירים, משפטים ופסקאות) וכתיבת סיפורים קצרים וכתיבת טיעון/עמדה. למרבית החניכים קל יותר להתחיל בכתיבת קטעים קצרים שאינם מוגדרים באופן חותך כ"שיר" או "סיפור".
 • כתיבה - "שחרור היד" - כתיבה חופשית, אינטואיטיבית, משחקית וספונטנית. בקרב חניכים מתקדמים עבודה על אלתור בתוך הכתיבה, כתיבה של מה שעולה לי לראש, כתיבה תודעתית ורגשית - מילים שעולות בי באופן חופשי. דרך כך - דגש ותשומת לב לכמה מחשבות ותחושות רצות בראשי בדקה אחת.
 • כתיבה - ריכוז. מיומנות הריכוז בכתיבה - היכולת להניח רעשי רקע בצד ולהתמקד בכתיבה כמטלה ומשימה ברורה ולעיתים תחומה בזמן ובהיקף ולא רק כביטוי אישי. תחילת עבודה על עריכה ועל היכולת להעריך יצירה כתובה שלי ולתקנה.
 • בתחום הכתיבה - גילוי וטיפוח של חניכים שבוחרים לחקור ולהתנסות בשפה ובמיוחד בקריאה-כתיבה בעומק, עידוד חניכים שהכתיבה הפכה עבורם טבעית ונגישה ומחפשים אתגרים חדשים, ובמקביל תשומת לב גבוהה לחניכים שחווים מגוון רחב של קשיים ואתגרים במרחב השפתי ובמיוחד לאלו שהדבר גורם להם לבדידות ונתק ברמה החברתית. עם האחרונים יש להיכנס לתהליך אישי עמוק ואינטנסיבי.

 

נושאים "חמים" ורלוונטיים:

 • דמויות מעניינות וסיפורי חיים מעניינים
 • צדק! מה זה צדק בכלל ואיך אשמיע את קולי?
 • לחניכים חדשים - בית הספר ממנו באתי והחוויות שלי ממנו
 • מי אני בעצם? מה מעניין אותי? במה אני טוב?
 • זהות אישית - מי הייתי רוצה להיות? מה עובר עלי בנפש, ברגש? בגוף? איך אני נראה? זהות מינית ומגדרית
 • זהות אישית - משפחתית, ישראלית, לאומית, דתית, עדתית. מי אני? מה אני? איך אני ביחס לאחרים?
 • מבחני התבגרות, נוכחות, כוח ועצמאות - המבחנים שאני נקלע אליהם והמבחנים שאני מזמן לעצמי. חומרים משני תודעה. .
 • חברות והבלגן החברתי - לאן אני שייך? איפה אני בתוכו ומה טוב שיקרה בו? מה זו חברות? יש לי חברים? חרדה חברתית ובדידות יחד עם כמיהה לקשר וקירבה.
 • התיכון הזה - מה זה בכלל? למה לא לומדים פה באופן רגיל? הבטחה שלא קוימה יחד עם חוויית בית וריפוי. היחסים ביני ובין המחנכים. בין הערצה, תלות וקירבה לכעס גדול ועימותים.
 • אהבה והתאהבות - יש דבר כזה בכלל? מה זה אושר? למה יש עצב? למה כואב לי? מה עם הקנאה?
 • החברה מסביבי - מדוע הכל כל כך דפוק? ועם זאת יש גם יופי!
 • העתיד שלי… מה אעשה בחיי? מי אהיה? איך לבנות את עצמי נכון?

 

פרויקטים ותהליכים אפשריים:

 • מה זה צדק בכלל?
 • השוני האנושי - כל בני האדם שונים וכל בני האדם שווים. ומי אני בתוך כך?
 • חברות - מה זו חברות באמת?
 • גזענות ושוויון
 • עני-עשיר - העולם השבע והעולם הרעב
 • חלומות אישיים וחברתיים - עתיד טוב יותר
 • חומרים משני מצב-רוח - מדוע ואיך הם קיימים בחיינו
 • חרדה, פחד, אומץ, שלווה - איך נעים ביניהם בחיים?

 

 • ריטואלים קבועים לשיעור לשנה כולה - משחקי שפה, כתיבת הנושא של המפגש על הלוח (אם יש יותר מנושא אפשרי אחד לאותו יום ונותנים לקבוצה לבחור אז כותבים את כל האפשרויות ובוחרים), איסוף "דברים חכמים" שנאמרים בשיחות בזמן המפגש וכתיבתם על הלוח, תיק עבודות מסודר לכל חניך (נמצא אצל המחנכת), להתייחס באופן כתוב (כמה משפטים) על כל יצירה שנכתבת בדף העבודה, הקפדה על דפי עבודה (משימת כתיבה) בהירים מותאמים ואסתטיים, במשימות הכתיבה תמיד לאפשר יותר מחלופה אחת (לכתוב סיפור, שיר, רשימה, הצעה, בדיחה, מאמר, מכתב וכן הלאה. בחירה בין נושאים שונים על אותו תחום). יצירת מחברות כתיבה וחלוקתן. מחברות הכתיבה ישמשו לכתיבה חופשית ומחנכת השפה "תתכתב" עם היצירות והקטעים שנכתבים בהן. מחברת הכתיבה היא אישית ואין לה חוקים או גבולות - יכולים להופיע בה שרבוטים, טיוטות, שירים, ציורים, בדיחות, קללות, רגשות ומחשבות שעוות בכל רגע נתון. במצב טוב, החניכה תשלוף מדי פעם את מחברת הכתיבה ותשרבט בה מחשבות או תחושות. אופן המפגש והדיאלוג עם המחנכת בהקשר לזה נתון לבחירת שני הצדדים ויכול לנוע בין שיתוף פתוח לבין שיתוף מצומצם בלבד או אפילו מחברת אישית שאף אחד לא רואה את תוכנה ועם זאת היא קיימת ב"מרחב הציבורי" וגלויה לעין.
 • משימות למחנכת שפה - יצירת תיק עבודות לכל חניך. היכרות בסיסית עם כל חניך - לאחר כחודשיים צריכה להיווצר מפה מדויקת (כתובה) יחסית של יכולות ויעד אחד-שניים בתחום השפה לכל חניך למחצית הקרובה (יכול לנוע בין ילמד לדבר נעים ולהקשיב לחבר ועד יכתוב שני סיפורים קצרים ונובלה. הכל ע"פ מצבו של אותו חניך ורצונותיו). איסוף העבודות של החניכים - קריטי. איסוף המפגשים ותיקונם לעתיד. "טלפון חיובי"/הודעה חיובית בשבוע-שבועיים ובחודש הראשון להורי החניכים על משימת שפה שהחניך השתתף בה באופן יפה, מרגש, מוקפד, מעורר השראה וכן הלאה.

 

 

הצעה למבנה שנתי (מבוסס מחצית ופרויקט אמצע שנה)

ספטמבר-אוקטובר/נובמבר

 • תהליכים מרכזיים - היכרות, ביטחון במרחב הקבוצתי והתיכוני, מציאת המשותף הבסיסי בקבוצה, החייאתה של הקבוצה מהשנה הקודמת.
 • מיומנויות - דיבור מודע ומאוזן על עצמי (לצאת מהאלם מחד ולשמור על עצמי בסביבה חדשה מאידך), קריאת סיפורים, כתיבה בסיסית של קטעים קצרים וכתיבה של סיפורים למתקדמים, כללי שיח בסיסיים בקבוצה, שמות וזהות בסיסית לקבוצה, עבודה עם רעיון של דמויות.
 • נושאים - התחלות, שינויים, דמויות שונות, זמנים שונים.

מפגשים לדוגמה:

 • מפגש היכרות ומשחקי שפה. כללי השיח בקבוצה (כללי השיח יופיעו ויכתבו על הלוח כל שיעור בחודשים הראשונים)
 • מפגש - מה זו בכלל שפה ומדוע לומדים כאן שפה? איך נלמד ומה נעשה? ציפיות רצונות (התנסות ראשונה בכתיבת ציפיות). חניכי שנה ב' יכולים להשתתף ולהנהיג את השיחה בהנחה שהם בקיאים ברוח של מפגשי שפה.
 • שני מפגשים - סיפורים קצרים העוסקים באחד הנושאים - כניסה למקום חדש, אנשים חדשים, מבוכה ושינוי. שימת דגש על מילים שמבטאות תהליך היכרות - מביך, מפחיד, משמח, מעצבן, דפוסים, רתיעה, תקווה, סקרנות, הימנעות. משימת כתיבה - כניסה לקבוצה חדשה - כיצד? מה הם הכללים שעוזרים? תליית הכללים שעוזרים על הקיר כמעין אמנה קבוצתית שמסכימים עליה.
 • מפגשים - סיפורים קצרים/שירים העוסק בנושא - אז מי אני בעצם ואני ככותב + חלוקת מחברות כתיבה אישיות. לכל אדם כמה/אינסוף סיפורים אפשריים על עצמו. מה אני בוחר לספר ומתי? לבחור את הסיפור שאני רוצה לספר על עצמי במצבים שונים. משימת כתיבה - לספר כמה אפשרויות על אותה דמות (בחירה ממספר דמויות אפשריות). משימה למתקדמים - מכתב קבלה לעבודה כשאני בן 50 - מה הביוגרפיה שלי בעצם? משימה קבוצתית - היכרות ביננו סביב מה הייתי רוצה לספר לאחרים עלי - לבחור שני משפטים מכוננים - "משפטי עוגן" שמהווים עוגן עבורי כאשר אני מציג את עצמי. משימה - הפיכת המחברת לאישית - מדבקות, ציורים, צבעים.
 • מפגש/סדרת מפגשים - שינויים והתחלות, זמן ותקופה, התמודדות עם שינוי - כל אחד עובר שינויים אחרת. כאלו שעוברים שינויים בקלות וכאלו שלוקח להם זמן. סיפור מדע בדיוני על מציאות אחרת/מסע בזמן (מתוך הספר מכונת הזמן ה.ג'. וולס). כתיבה - אדם שמוצא את עצמו פתאום בזמן אחר ונאלץ להתמודד עם שינויים פתאומיים. קומיקס, גיבורי על - שינוי בגוף, ביכולות ובאישיות - כיצד מתמודדים עם שינויים (אפשר לראות ספיידרמן או לקרוא את הקומיקס). קשר לנושא - שינוי אישי או שינוי כללי שמביא לחשיפה של יכולות חדשות. משימות כתיבה - אני כגיבור או גיבורי על - מה הם היכולות שהייתי בוחר? האם אציל את האנושות או אולי אחריב את העולם?

 

 

נובמבר- מרץ

 

 • תהליכים מרכזיים - היכרות מעמיקה, הקבוצה כגוף יציב ומעמיק (מתחילים לריב), ללמוד להקשיב ולדבר יחד על עצמנו ועל העולם. חשיפה למוטיב המרכזי השנה - צדק יחד עם מפגש מעמיק עם שוני וחיפוש אחרי המשותף.
 • מיומנויות - הקשבה לזולת, הכרות עם דמויות ו"ראיית המציאות דרך עיניהן", הקשבה בקבוצה, דיבור בכנות על עצמי ודיבור רגשי, עבודה עם דמיון, עבודה שפתית עם ערכים והרחבת אוצר מילים ערכי - נושא הצדק - טוב ורע. קריאה והבנה לעומק של סיפור וקריאה מודעת לסגנון (פיתוח טעם אישי), כתיבה חופשית ככלי ביטוי, כללי שיח בקבוצה שמאפשרים ויכוח או קושי, יצירה של פרויקט קבוצתי.
 • נושאים - צדק רע וטוב, החברה מסביב, נעורים והתבגרות אל עתיד לא ידוע.
 • ריטואלים קבועים - אל הריטואלים שנקבעו בתחילת השנה מצטרפים מספר ריטואלים חדשים, כגון יצירת פרויקט ועבודה מתמשכת עליו, הכנות לקראת אירוע מחצית, קריאה משותפת של ספר בהמשכים, מרחבי זמן כתיבה אישית חופשית במחברת הכתיבה וכן הלאה.
 • משימות למחנכת שפה - ביסוס והעמקת תיק עבודות לכל חניך ושימת לב לחניכים שתיק העבודות שלהם לא מתמלא. יצירה של פרויקט מרכזי לקבוצה שילווה את הקבוצה בתקופה זו. במקביל - שימת לב לתהליכים האישיים וליעדים האישיים למחצית זו. על המחנכת ליצור בסיס מסודר של תיקי עבודות, כך שתוכל להציג בפני הורים ובכלל את ההתקדמות שהחניכים עושים. בהשלמה לכך, מתוך תיק העבודות יגזרו חלק מהתוצרים שיוצגו באירועי המחצית.

 

מפגשים לדוגמא:

 • ככלל, טוב שהמפגשים יהיו תחת נושא כולל של פרויקט שיוצג באירוע המחצית. הנושא יכול להיות רחב או מצומצם, על פי בחירתה של מחנכת השפה ומצב הקבוצה. כעקרון, אם הקבוצה נמצאת במצב יחסית מתקדם ובשל, אפשר ורצוי לבחור יחד עם החניכים והחניכות את נושא הפרויקט, תוכנו ואת התוצר שרוצים להגיע אליו. בכל פרויקט שהוא חשוב מאוד להמשיך לעבוד על המיומנויות השפתיות לשנת פעילות זו שהוצגו עד כה. ניתן דוגמה לפרויקט בנושא צדק.
 • פרויקט "הצדק": מפגשים:
 • הצגת הפרויקט והתוצר המבוקש, חידודים וכוונון עם הקבוצה. ריטואל - נקרא כל פעם קטע קצר מתוך ספר שעוסק בסיפור התבגרות אל מול שאלות של צדק - התפסן בשדה השיפון, נער האופניים, תרנגול כפרות, מישהו לרוץ איתו, עלילות רוני אגבה, הגיבן מנוטר דאם, פרפר, אוליבר טוויסט וכן הלאה.
 • שני סיפורים קצרים על צדק-עוול שעולה מהם ביקורת ומשימת כתיבה ראשונית.
 • מפגש בנושא חוסר צדק כלפי ילדים. המלך מתיא הראשון. משימת כתיבה על קושי מסוגים שונים שילדים חווים.
 • מפגש בנושא - צדק ביהדות, קריאה והתמודדות עם טקסט תנ"כי וכתיבת עמדה על נושא הצדק
 • מפגשי תכנון ובניית פרויקט אמצע בנושא עוול וצדק - איתור מצבי עוול במרחב העירוני והחברתי ויצירת תכנית פעולה לשינוי שלהם ברוח צדק חברתי.
 • מפגשים נוספים שתומכים ביצירת הפרויקט - עיסוק בנושא הצדק מזווית לשונית, צדק, צודק, צדקה. מפגש בנושא צדק וכסף, מה סיפורו של הכסף והשיטה הכלכלית בהתהוות של צדק ועוול. מפגש בנושא צדק בתרבויות שונות בעולם ובהיסטוריה ותרגילי כתיבה הקשורים לעבודה עם דמויות שונות - חבר בשבט לקטים, איכרה בימי הביניים, קבצן בשנות השלושים, מיליארדר בגוגל וכן הלאה.
 • אירוע תוצרים בתערוכת המחצית - צדק ושפה. כתיבה הקשורה לעוול ולצדק מזוויות שונות.

 

 

 אפריל - יוני

 • תהליכים מרכזיים - חגים ומועדים לאומיים, הקבוצה כגוף פעיל שחוקר את סביבת התיכון, אביב בואכה הקיץ - צמיחה וגדילה של יחסים. איסוף השנה וסגירתה - מה בעצם היה לנו? סיכום ופרידה - לקראת שנה הבאה.
 • מיומנויות - הקשבה לזולת והקשבה בקבוצה, דיבור מעמיק יותר על עצמי (כבר מכירים אותי לעומק כאן - אינטימיות ותחושת בטחון יחד עם גילוי והעמקת קשר עם קבוצות אחרות בתיכון), קריאת סיפורים מורכבים וארוכים יותר, כתיבה חופשית ככלי ביטוי, תחילת עבודה על ביקורת בונה, הגמשת כללי השיח בקבוצה והעמקה ביכולת להחזיק מפגש ארוך באופן משותף תוך שמירה על אינטימיות ומוגנות.
 • נושאים - חופש, חירות, גבורה, אומץ, פחד, התבגרות, זיכרונות, פרידה.
 • ריטואלים קבועים - אל הריטואלים שנקבעו מצטרפים מספר ריטואלים חדשים, כגון בחירת נושא המפגש/מפגשים יחד עם החניכים (בחירה מתוך מספר אפשרויות שהמחנכת מביאה), זכרונות מתוך השנה שחלפה ועיבודם, הכנות לקראת אירוע סיום ויצירות משותפות, כתיבה משותפת של הערכה לסיום שנה ברוח אני-אתה.
 • משימות למחנכת שפה - הרחבת תיק העבודות לכל חניך ושימת לב לחניכים שתיק העבודות שלהם לא התמלא במהלך השנה - יש עוד זמן לתקן. יצירה של פרויקט לקבוצה שילווה את הקבוצה בתקופה זו. במקביל - שימת לב לתהליכים האישיים וליעדים האישיים עד לסיום השנה. עבודה על זכרונות - כתיבתם ועיבודם, עבודה על כתיבה לקראת אירוע סיום.

 

מפגשים לדוגמא:

ככלל, התבנית שהונחה עד כאן למפגש או סדרת מפגשים צריכה להימשך. יש להקפיד על איתור יצירות כתובות מתאימות ובמיוחד על סיפורים קצרים. מטלות ומשימות הכתיבה ממשיכות באותו אופן, כאשר בשלב זה מושם דגש רב יותר על כתיבה עשירה בדימויים ותיאורים וכן על כך שהחניכים מצליחים לבחור מספר צורות וסגנונות כתיבה ולא נעצרים רק בסגנון אחד. לשם כך יש להקפיד ביתר תשומת לב לכך שבכל משימת כתיבה תהיינה מספר אפשרויות ומספר אופנים לכתיבה וכן הגדרת מינימום של מספר שורות או מילים. זוהי תקופה טובה להרחיב את המיומנויות הקשורות לתיאורים - צבעים, ריחות, קולות ותחושות וכן לעבוד על העמקת היכולת להשתמש בדימוי ככלי מרכזי להרחבת התיאורים ועושר הביטוי. חשיבה הכוללת דימויים תסייע לחניכים לפתח רוחב ראיה שקושר ומחבר בין חלקים שונים במציאות ותעשיר את יכולת ההתבוננות והאבחנה שלהם. כמו כן, סיום השנה מזמן התבוננות עומק על התהליכים האישיים והקבוצתיים. כאן נכון להרחיב את תהליכי הכתיבה לתיאורים של זיכרונות משותפים אך גם ללמד באופן מודע את היכולת לבחור איזה סיפור או סיפורים אנו רוצים לספר על עצמנו ועל השנה שחלפה. אם השנה התחילה בלבחור מספר שורות על עצמי, כעת אנו סוגרים אותה בבחירת סיפור אישי מקיף שמשובץ בתוך סיפור חברתי רחב של קבוצה.

 

 • מה זה חופש בכלל? סדרת מפגשים שעוסקת בנושא החופש - דרך חג פסח והימים הלאומיים ועד לשאלה האישית. שאלת החופש בתרבויות שונות וההבדלים בין חופש וחירות. העמקה בנושא העבדות - מהי עבדות וכיצד משתחררים ממנה? מהו מרד?
 • חברות וקירבה - סדרת מפגשים שעוסקת בנושא החברות מהביטיה השונים. מהי בעצם חברות? איך נראית חברות בין ילדים ומה מאפיין אותה? מבחני חברות, החברה הכי טובה, חברות ידידות ואהבה - מהו כל אחד? מה בין חברות ובין קבוצה - האם כולם כאן צריכים להיות חברים?
 • זיכרון וזיכרונות - סדרת מפגשים בנושא הזיכרון. מהו הזיכרון וכיצד הוא פועל? את מה אנו זוכרים ומדוע? הקשר בין זיכרונות וחוויות עזות, בין זיכרון לבין חושים. מה נזכור מתוך השנה שחלפה? האם אנו יכולים לבחור מה לזכור?

 

 

 

 

שנה שלישית – שנת הצדק וההקפה

 

תהליכים "גדולים" שמתרחשים בד"כ בשנה זו:

 • העמקה קבוצתית - הקבוצה כבר מגובשת מאוד ויש בה תפקידים קבוצתיים וחברתיים ברורים. האתגר בשנה זו הוא להניע את הקבוצה לפעולה משימתית, להנהגת התיכון ולתנועה עמוקה ברמת המפגש והיחסים עם קבוצות אחרות בתיכון וברשת.
 • יציאה מהקבוצה לקבוצות נוספות והכרות רחבה עם התיכון. כניסה לעולם הבגרויות - אתגרים חדשים מופיעים בפן הלימודי והחברתי. התנסויות וחוויות הקשורות למפגש עם "העולם האמיתי". פרויקטים משמעותיים וכן בחינות בגרות.
 • התייחסות לאלה שהם מחוץ לי. לפגוש נקודות מבט אחרות - היחס לאחר.ת - מגדרית, אתנית וכדו'. מעמיק תהליך חיפוש ועיצוב ער של הזהות האישית ביחס לאחרים. עולות שאלות עומק על זהות מינית ומגדרית ועל יחסים בכלל.
 • המושגים החדשים - משימה, תיכון חברתי, דיאלוג וכן הלאה הופכים להיות יותר שגורים. השפה הממשיגה את המרחב החברתי הופכת משותפת יותר. לרוב בשנה זו חניכים מובילים ומנהיגים את סיפורו של התיכון.
 • אהבה ויחסים מופיע בעצמה ושאלת ההתאהבות, זוגיות, קשר, פגיעה ופרידה נוכחת ביתר עוצמה בקרב חניכות מסוימות.
 • התחלה של חווית עצמאות ומבחני התבגרות ברמה החברתית והאישית, כולל שאלת העתיד שמפציעה. תקופה שמזמנת חשיבה על העתיד סביב השאלה - מה ארצה לעשות בחיי?
 • מפגש מעמיק עם המשימה - נתינה, אחריות, עוד פן שבי. מפגש עם הפנים והחוץ. הזדמנות לפגוש אי שוויון, קושי ועוול מקרוב, לא רק דרך הסיפור האישי שלי.

 

מיומנויות שפה שיש לפתח בשנה זו:

ככלל, המיומנות המוצגות לעיל ממשיכות להעמיק באופן רחב במפגשים חינוכיים שונים בדגש על איכות, עומק וכמות השיח עם המחנכות וכן בשהות המשותפת של החניכים והחניכות יחד כקבוצה בתיכון. מיומנויות השיח והקשב מתפתחות, לדוגמה, באופן יומיומי ומתוך חיקוי והשתלבות בתרבות השיח הנהוגה בתיכון ובמפגשים שונים של הקבוצה, אך מיומנויות אחרות, כגון כתיבה או הרחבת אוצר המילים הרגשי מתפתחות באופן ייחודי, מודע ומתוכנן במפגשי השפה. לכן, בחרנו להציג סט רחב של מיומנויות שפתיות הנוגעות לקשב, שיחה כתיבה וקריאה שמהם יכולה מחנכת השפה לקבל השראה וכיוון. בהשלמה לכך, נכון וטוב שמחנכת השפה תפתחי מודעות רחבה לתהליכים השפתיים השונים שמתרחשים בקרב החניכים ותדע לזהות אותם. חשוב להדגיש כי לכל חניך וחניכה מסע אחר ויעדים אחרים בתחום מיומנויות השפה, אולם חשוב להדגיש כי גם הקבוצה כולה, כגוף חברתי "לומדת את שפת הקבוצה" ומפתחת את היכולת לשוחח, לקרוא ולכתוב - יחד.

 

 • שפה רגשית - העמקה - לדעת לומר מה קורה לי ומה עובר עלי, איך אני מרגישה. הרחבת אוצר מילים רגשי בהתבסס על 8 רגשות מובילים - "שמונת איברי הנפש" - (שמחה, עצב, כעס, חוסר אונים, אמונה, קינאה, אשמה, פחד). יכולת לדבר ולכתוב רגשות בחיבור לאירועי חיים שונים בעבר ובהווה.
 • מיומנות ההקפה - מתחילים בשנה זו לדרוש מהחניכים את שלבי העומק בהקפה, בין השאר היכולת לחוש מה עובר ומתרחש אצל האדם האחר כתוצאה מהמפגש איתי וכן היכולת לדרוש מחבר קבוצה לנוע ולהשתנות. זוהי דרישה יומיומית וטוב שחלק ממפגשי השפה והכתיבה יעסקו בנושא שינויים וחברות, היכולת האמפתית, כתיבה על מגוון דמויות ומצבים, היכולת לנסח ביקורת והיכולת לומר או לכתוב אותה באופן מאשר ותומך.
 • היכולת להקשיב - עבודה על סוגים שונים של הקשבה - הקשבה פעילה ונוכחת. הקשבה אמפתית. הקשבה "על פני השטח" לשם התמצאות. עיניים, מנח גוף, מבט. לזכור מה נאמר. לדעת להפריד בין עיקר הדברים לרעשי הרקע. יכולת הריכוז בבן השיח והיכולת לשאול שאלות ולהאזין בתשומת לב לתשובות במידת הכנות והפתיחות הרצויה באותו מצב.
 • פגישה עם אנשים שאני לא מכיר - בשנה זו טוב להיפגש עם מספר דמויות מחוץ לתיכון שיגיעו לשיחה עם הקבוצה. לדמויות אלו סיפורי חיים שונים והשקפה שונה על המציאות. בשיחות אלו חייבת להיות הכנה ועיבוד סביב מיומנות המפגש - כיצד מקשיבים? למה מקשיבים? איך שואלים? מה אני עושה כשאני לא מסכים? כיצד לשאול או לבקר ומתי? מה מקומה של הטלת ספק? וכן הלאה.
 • שיחה אינטימית או רגישה בקבוצה (שלושה ומעלה) - העמקה - איך מדברים ומקשיבים בקבוצה כאשר הנושא רגיש או טעון. כללי שיח מכבדים שיוצרים מוגנות ואומץ. יכולת "לריב" בקבוצה ולהשלים, היכולת לשאת מחלוקת וגם ויכוח. דגש על היכולת לעדן ויכוח חזרה אל שיחה קבוצתית. תשומת לב עמוקה לשותקים ולשקופים בקבוצה ויצירת תחושה מקבלת ותומכת בכל חברי הקבוצה, גם באלו שמתקשים לבטא את עצמם במילים. רכישת מיומנות של שאלה אישית בתוך שיח קבוצתי. רכישת מיומנות של תמיכה אישית לחבר הזקוק לכך בתוך שיחה. רכישת מיומנות ה"עצירה" ברגע הנכון טרם שיחה קבוצתית הופכת לבעייתית עבור היחיד. עבודה בסיסית על מיומנויות של הדרכת שיחות ומפגשים.
 • המשך עבודה ברמה האישית על סגנון הדיבור שלי, מצלול, קצב ועוצמה. נוכחות שפתית מודעת לעצמה ולמצב החברתי שאני בתוכו. איך מדברים עם בני אדם במצבים שונים ובאילו מילים משתמשים בכל מצב. שיחה אישית, קבוצתית, וירטואלית, העברת תוכן, ויכוח, ריב, שתיקה.
 • קריאה - דגש מיוחד על היכולת לקרוא מאמרים וכן ספרים. היכולת לחיות עם ובתוך סיפורים בנוחות. הרחבת היכולת להיפגש עם סיפורים מתקופות שונות במשלבים לשוניים שונים. המשך עבודה על הערכת יצירות - איכות ועומק כולל פיתוח של טעם אישי בקריאה.
 • קריאה - קריאת מספר ספרים לבחירתי ברמה האישית.
 • קריאה - עבודה עם שירה.
 • קריאה - עבודה עם טקסט מקראי ועם מקורות.
 • קריאה - חשיפה מעמיקה למאמרים וכתיבה עיונית.
 • קריאת עומק - דגש על הבנת הנקרא, על היכולת לגשת לטקסט מסוגים שונים ולהבין את תכנם. דגש על היכולת לחבר בין הבנת הנקרא לבין תחושה ועמדה. קריאה מודעת לעצמה. דגש על השוואה בין יצירות וטקסטים ויכולת לדלות מתוכם לא רק מהות אלא גם סגנון ואופן.
 • כתיבה חברתית - כתיבה כתיקון וכמחאה. כתיבת סיפורים, שירים וקטעים שונים ובתוך כך סיפורי חיי העתידיים ועמדתי בעולם ובמציאות סביב נושאים שונים.
 • כתיבה - "שחרור היד" - כתיבה חופשית, אינטואיטיבית, משחקית וספונטנית. בקרב חניכים מתקדמים עבודה על אלתור בתוך הכתיבה, כתיבה של מה שעולה לי לראש, כתיבה תודעתית ורגשית - מילים שעולות בי באופן חופשי. דרך כך - דגש ותשומת לב לכמה מחשבות ותחושות רצות בראשי בדקה אחת.
 • כתיבה - ריכוז. מיומנות הריכוז בכתיבה - היכולת להניח רעשי רקע בצד ולהתמקד בכתיבה כמטלה ומשימה ברורה ולעיתים תחומה בזמן ובהיקף ולא רק כביטוי אישי. המשך עבודה על עריכה ועל היכולת להעריך יצירה כתובה שלי ולתקנה.
 • בתחום בחינות הבגרות - חידוד מיומנויות שקשורות למקצועות השפה, ספרות וכן הלאה. עבודה על ניסוח תשובה, על הבנת שאלה בבגרות, על ארגון זמן ועל תבניות שמקלות על כתיבת תשובה. הכרות עם מושגים חיוניים לבחינות הבגרות בתחום השפה - בספרות, בלשון וכן הלאה.

 

נושאים "חמים" ורלוונטיים:

 • דמויות מעניינות וסיפורי חיים מעניינים
 • משימה, עוול, תיקון, הגשמה
 • מי אני בעצם? מה מעניין אותי? במה אני טוב ולאן לכוון זאת בעתיד?
 • זהות אישית - מי הייתי רוצה להיות? מה עובר עלי בנפש, ברגש? בגוף? איך אני נראה? זהות מינית ומגדרית
 • זהות אישית - משפחתית, ישראלית, לאומית, דתית, עדתית. מי אני? מה אני? איך אני ביחס לאחרים?
 • עתיד, התבגרות, נוכחות, אישיות ועצמאות - השאלות שאני נקלע אליהם והשאלות שאני מזמן לעצמי. כיצד אחבר בין הרצונות והחלומות שלי לבין החיים במציאות הממשית?
 • חברות והבלגן החברתי - לאן אני שייך? איפה אני בתוכו ומה טוב שיקרה בו? מה זו חברות? יש לי חברים? חרדה חברתית ובדידות יחד עם כמיהה לקשר וקירבה.
 • התיכון הזה - מה זה בכלל? למה לא לומדים פה באופן רגיל? הבטחה שלא קוימה יחד עם חוויית בית וריפוי. היחסים ביני ובין המחנכים. בין הערצה, תלות וקירבה לכעס גדול ועימותים.
 • אהבה והתאהבות - יש דבר כזה בכלל? מה זה אושר? למה יש עצב? למה כואב לי? מה עם הקנאה?
 • החברה מסביבי - האם ומה תפקידי בתוכה?
 • כסף, מעמד, מרוץ החיים אל מול מחשבות על חיים מסוג אחר. האם אפשר למרוד במסלול המקובל?

 

פרויקטים ותהליכים אפשריים:

 • מיהו האדם המורד?
 • כלכלה וחברה - על הכסף ועל האדם
 • חיים ושמחה - מהי שמחה בתוך החיים הממשיים?
 • גזענות ושוויון
 • עני-עשיר - העולם השבע והעולם הרעב
 • חלומות אישיים וחברתיים - עתיד טוב יותר
 • מה זה אושר בכלל? יש דבר כזה?
 • חרדה, פחד, אומץ, שלווה - איך נעים ביניהם בחיים?
 • שאלות העומק של החיים - מדוע אנחנו פה?

 

 • ריטואלים קבועים לשיעור לשנה כולה - משחקי שפה, כתיבת הנושא של המפגש על הלוח (אם יש יותר מנושא אפשרי אחד לאותו יום ונותנים לקבוצה לבחור אז כותבים את כל האפשרויות ובוחרים), איסוף "דברים חכמים" שנאמרים בשיחות בזמן המפגש וכתיבתם על הלוח, תיק עבודות מסודר לכל חניך (נמצא אצל המחנכת), להתייחס באופן כתוב (כמה משפטים) על כל יצירה שנכתבת בדף העבודה, הקפדה על דפי עבודה (משימת כתיבה) בהירים מותאמים ואסתטיים, במשימות הכתיבה תמיד לאפשר יותר מחלופה אחת (לכתוב סיפור, שיר, רשימה, הצעה, בדיחה, מאמר, מכתב וכן הלאה. בחירה בין נושאים שונים על אותו תחום). יצירת מחברות כתיבה וחלוקתן. מחברות הכתיבה ישמשו לכתיבה חופשית ומחנכת השפה "תתכתב" עם היצירות והקטעים שנכתבים בהן. מחברת הכתיבה היא אישית ואין לה חוקים או גבולות - יכולים להופיע בה שרבוטים, טיוטות, שירים, ציורים, בדיחות, קללות, רגשות ומחשבות שעוות בכל רגע נתון. במצב טוב, החניכה תשלוף מדי פעם את מחברת הכתיבה ותשרבט בה מחשבות או תחושות. אופן המפגש והדיאלוג עם המחנכת בהקשר לזה נתון לבחירת שני הצדדים ויכול לנוע בין שיתוף פתוח לבין שיתוף מצומצם בלבד או אפילו מחברת אישית שאף אחד לא רואה את תוכנה ועם זאת היא קיימת ב"מרחב הציבורי" וגלויה לעין.

בשנה זו רצוי לבחור עם הקבוצה יחד את שנושאים של השיעורים ושל התהליכים השונים, וכן את דמותם של הפרויקטים והתוצרים. בשלב כזה או אחר הקבוצה תצטרך לנווט בין מבחני הבגרות לבין המשך עבודת העומק על שפה, ורצוי לעשות זאת יחד עם החניכים והחניכות ולקבוע לוחות זמנים, סדרים ואופנים במערכת השעות כדי להתמודד עם המתח המדובר. ככלל, הקבוצה צריכה להשתתף באופן פעיל בתהליך החינוכי עד כמה שניתן.

 • משימות למחנכת שפה - יצירת תיק עבודות לכל חניך ויעד אחד-שניים בתחום השפה לכל חניך למחצית הקרובה. איסוף העבודות של החניכים - קריטי. איסוף המפגשים ותיקונם לעתיד. יצירת רגעים בלוח השנה בהם הקבוצה או חלק מהקבוצה יוצרת את תכנית הלמידה לתקופה הקרובה.

 

 

הצעה למבנה שנתי (מבוסס מחצית ופרויקט אמצע שנה)

ספטמבר-אוקטובר/נובמבר

 • תהליכים מרכזיים - חזרה למפגש, הכרות עם האתגרים שמזמנת לנו השנה הקרובה, בחירת נושא לפתיחת השנה יחד עם הקבוצה.
 • מיומנויות - חזרה למפגש וגיבוש קבוצתי מחודש, קריאת סיפורים ועבודה על כתיבה ברמה החברתית (לנוע מהאני אל האנחנו)
 • נושאים - התבגרות, מציאות, ביקורת חברתית, חופש, מרד.

מפגשים לדוגמה:

 • מפגש תיאום ציפיות לשנה זו ויצירה משותפת של כללי השיח בקבוצה בהסתמך על נסיון העבר של הנוכחים (כללי השיח יופיעו ויכתבו על הלוח כל שיעור בחודשים הראשונים).
 • שני מפגשים - סיפורים קצרים העוסקים באחד הנושאים - ילדות והתבגרות/עמידה מול אתגר - העיסוק הוא בעול והאתגר של ההתבגרות והאחריות שהיא מזמנת לצד החוויה של משמעות, עוצמה, נוכחות ויכולת להניע דברים במציאות. הזמנה להרפתקה של העמקה בשאלות החיים - ממבט בוגר יותר, מעמיק ופתוח.
 • מפגשים - סיפורים קצרים/שירים העוסק בנושא - מה זה בעצם אושר ומה גורם לנו לחוש משמעותיים? חלוקת מחברות כתיבה אישיות. נתיבים ודרכים רבות להגדיר אושר ומשמעות. מה אני בוחר לספר ומתי? לבחור את האופן בו אני מבקש לראות את הדברים. משימת כתיבה - לספר את סיפורה של דמות (בחירה ממספר דמויות אפשריות) המחפשת אחרי משמעות בחייה, אחרי שמחה ואושר. מפגש עם ספרים - האדם מחפש משמעות, סידהרתה, יומנה של אתי הילסום, נער האופניים וכן הלאה.

 

 

נובמבר- מרץ

 

 • תהליכים מרכזיים - הקבוצה כגוף שיכול לשאת רוח, למידה ועומק משותף על הרצף שבין הכללי לאישי. חשיפה למוטיב המרכזי השנה - האדם מחפש משמעות, בחירה ומסע החיים כהרפתקה אישית, חברתית, רוחנית ופיסית.
 • מיומנויות - הקשבה מעמיקה, הכרות עם דמויות ו"ראיית המציאות דרך עיניהן", הקשבה בקבוצה, דיבור בכנות על עצמי ודיבור רגשי, עבודה עם רוח ועם יצירות שנושאות מטען ערכי, עבודה שפתית עם ערכים מופשטים והרחבת אוצר מילים הקשור למשמעות - הגשמה, יעוד, מימוש, מקוריות, כיוון וכן הלאה.
 • נושאים - משמעות, בחירה, כיוון.
 • ריטואלים קבועים - אל הריטואלים שנקבעו בתחילת השנה מצטרפים מספר ריטואלים חדשים, כגון יצירת פרויקט ועבודה מתמשכת עליו, הכנות לקראת אירוע מחצית, קריאה משותפת של ספר בהמשכים, מרחבי זמן כתיבה אישית חופשית במחברת הכתיבה וכן הלאה.
 • משימות למחנכת שפה - ביסוס והעמקת תיק עבודות לכל חניך ושימת לב לחניכים שתיק העבודות שלהם לא מתמלא. יצירה של פרויקט מרכזי לקבוצה שילווה את הקבוצה בתקופה זו. במקביל - שימת לב לתהליכים האישיים וליעדים האישיים למחצית זו. על המחנכת ליצור בסיס מסודר של תיקי עבודות, כך שתוכל להציג בפני הורים ובכלל את ההתקדמות שהחניכים עושים. בהשלמה לכך, מתוך תיק העבודות יגזרו חלק מהתוצרים שיוצגו באירועי המחצית.

 

מפגשים לדוגמא:

 • ככלל, טוב שהמפגשים יהיו תחת נושא כולל של פרויקט שיוצג באירוע המחצית. הנושא יכול להיות רחב או מצומצם, על פי בחירתה של מחנכת השפה ומצב הקבוצה. אפשר ורצוי לבחור יחד עם החניכים והחניכות את נושא הפרויקט, תוכנו ואת התוצר שרוצים להגיע אליו. בכל פרויקט שהוא חשוב מאוד להמשיך לעבוד על המיומנויות השפתיות לשנת פעילות זו שהוצגו עד כה. ניתן דוגמה לפרויקט בנושא "מסע חיים והגשמה".
 • מפגשים:
 • הצגת הפרויקט והתוצר המבוקש, חידודים וכוונון עם הקבוצה. ריטואל - נקרא כל פעם קטע קצר מתוך ספר שעוסק בסיפור חיים של אדם מילדות עד בגרות, אדם שמתלבט בדרכו האישית והחברתית.

 

אפריל - יוני

 • תהליכים מרכזיים - חגים ומועדים לאומיים, הקבוצה כגוף משימתי, אביב בואכה הקיץ - צמיחה וגדילה של יחסים. איסוף השנה וסגירתה - מה בעצם היה לנו? סיכום ופרידה - לקראת שנה הבאה.
 • מיומנויות - יכולת עבודה על פרידה וכתיבה לפרידה(התנסות חשובה לקראת שנה הבאה), עבודה ממוקדת קשורה לבחינות הבגרות הכוללת את כל המיומנות הדרושות לכך.כתיבת תשובה מפורטת, ניתוח טקסט ועמדה.
 • נושאים - בחינות, חופש, גבורה, אומץ, פחד, התבגרות, סיום, בין המציאות לבין הרצונות החופשיים.
 • ריטואלים קבועים - אל הריטואלים שנקבעו מצטרפים מספר ריטואלים חדשים, ובמיוחד העבודה לקראת בחינות הבגרות שמזמנת אתגרים חדשים. יש צורך לוודא שההכנות והפעולות שנעשות לקראת הבגרות לא מדירות חניכים מסוימים ושהתא הקבוצתי מצליח לעמוד במתח.
 • משימות למחנכת שפה - יצירת תכנית עבודה מפורטת בלוח השנה הקשורה למבחני הבגרות ולהעמקה או שמירה על הקבוצה ועל נושא למידת השפה באופן חופשי גם יחד. יצירה של פרויקט מוגדר בהיקפו לקבוצה שילווה את הקבוצה בתקופה זו ויאפשר ליחידים שלא מוצאים את דרכם בבחינות הבגרות להשתתף בחיי הלמידה הקבוצתיים ובעל מקרה המשך עבודה על זכרונות - כתיבתם ועיבודם, עבודה על כתיבה לקראת אירוע סיום.

 

מפגשים לדוגמא:

ככלל, אנו מציעים לשלב בין עבודה ממוקדת לקראת הבגרויות שתיעשה בימים מוגדרים וכן במרתון למידה לבגרות ובין מפגשי שפה שתפקידם לעסוק בתוכן חופשי לבחירת המחנכת והקבוצה ובמיוחד תעניק מקום ופנאי לכתיבה מסכמת של השנה שתכיל את הממדים החופשיים והמציאותיים שבאו לידי ביטוי בשנה זו. השאלה המסכמת של השנה ושל התקופה היא עד כמה הצלחתי כאדם מתבגר/בוגר להחזיק את המתח שבין מציאות ובין חופש, ולבחור בתוך המתח הזה את מקומי באופן רצוי, יחד עם שמירה על חברויות וקירבה לקבוצה. צריך לזכור שתקופה זו עשויה להחוות כמפרקת וקורעת, אך הדבר איננו מחויב המציאות ואפשר לראות אותה כאתגר ממשי של חיבור בין מטלות מציאותיות ובין תנועה חופשית ובלתי פורמלית.

 

 • מציאות ומשחק, משחק ומציאות-היכן אני מבקש להיות? מה זה חופש משחקי בכלל? סדרת מפגשים שעוסקת בנושא המתח בין דרישות המציאות ובין התנועה החופשית של הנפש - דרך חג פסח והימים הלאומיים ועד לשאלה האישית. שאלת החופש והמחויבות בתרבויות שונות וההבדלים בין משחק ומציאות. העמקה בנושא הבחירה החופשית.
 • הקבוצה שלי לקראת סיום השנה - סדרת מפגשים שעוסקת בנושא החברות בקבוצה מהביטיה השונים. מהי בעצם קבוצה חזקה ומה מאפשר את קיומה? כיצד היא מחזיקה מעמד גם נוכח קשיים שונים?
 • זיכרון וזיכרונות - סדרת מפגשים בנושא הזיכרון. מהו הזיכרון וכיצד הוא פועל? את מה אנו זוכרים ומדוע? הקשר בין זיכרונות וחוויות עזות, בין זיכרון לבין חושים. מה נזכור מתוך השנה שחלפה? האם אנו יכולים לבחור מה לזכור?

 

 

שנה רביעית – שנת המימוש והפרידה

 

 

תהליכים "גדולים" שמתרחשים בד"כ בשנה זו:

 • סיום ופרידה - זוהי השנה האחרונה והיא מביאה עמה חששות, פחדים, התמודדות, מבט אל העתיד ואיסוף התהליך הארוך שהקבוצה עברה.
 • העמקה קבוצתית וסיום דרכה של הקבוצה - הקבוצה שואלת את עצמה "מה אקח מהחוויה שעברנו?" והתהליך פוגש באופן אישי כל אחד מחבריה.
 • התנסויות וחוויות הקשורות למפגש עם "העולם האמיתי" - גיוס לצבא, שנת שירות, הגשמה וכן הלאה. בשנה זו החניכים מהווים מודל לחיקוי עבור קבוצות צעירות יותר. חלק מרכזי מהזמן מוקדש לבחינות בגרות.
 • התייחסות לעתיד - עולות שאלות אישיות משמעותיות - מה יהיה איתי? מי אני? מה אקח מכאן להתנסות הבאה של חיי?
 • המושגים החדשים - סיום, פרידה, הגשמה, בחירה, חיים, מציאות.

 

מיומנויות שפה שיש לפתח בשנה זו:

ככלל, המיומנות המוצגות לעיל מהוות "סיום וסגירה" של מכלול המיומנויות שנלמדו עד כה בתיכון לאורך שלוש שנים ולפיכך החידוש המרכזי בהן יהיה מורכב משני חלקים - שפת הסיום והפרידה - מה אקח מכאן ואיזה סיפור אספר על המסע שעברתי כיחיד וכחלק מקבוצה? ושפה כממד תכליתי סביב בחינות הבגרות.

 • שפה רגשית - העמקה - לדעת לומר מה קורה לי ומה עובר עלי, איך אני מרגישה. הרחבת אוצר מילים רגשי הקשור לנושא הפרידה והסיכום.
 • שיחה אינטימית או רגישה בקבוצה (שלושה ומעלה) - העמקה - איך מדברים ומקשיבים בקבוצה כאשר התהליך מוביל לקראת סיום החוויה הקבוצתית. כללי שיח מכבדים שיוצרים מוגנות ואומץ. יכולת להקשיב לכל אחד במקומו ולשאת יחד את לבטיו ושאלות חייו העכשוויים. רכישת מיומנות של שאלה אישית בתוך שיח קבוצתי. רכישת מיומנות של תמיכה אישית לחבר הזקוק לכך בתוך שיחה. רכישת מיומנות ה"עצירה" ברגע הנכון טרם שיחה קבוצתית הופכת לבעייתית עבור היחיד. עבודה ממוקדת על מיומנויות של הדרכת שיחות ומפגשים.
 • קריאה - דגש מיוחד על קריאה המסייעת להתמודד עם מטלות שונות הקשורות לבחינות הבגרות, עבודות, מטלות וכן הלאה.
 • קריאת עומק - דגש על הבנת הנקרא, על היכולת לגשת לטקסט מסוגים שונים ולהבין את תכנם. דגש על היכולת לחבר בין הבנת הנקרא לבין תחושה ועמדה. קריאה מודעת לעצמה. דגש על השוואה בין יצירות וטקסטים ויכולת לדלות מתוכם לא רק מהות אלא גם סגנון ואופן.
 • כתיבה - דגש על כתיבה המסייעת לעמוד במטלות השונות בבחינות ועבודות.
 • כתיבה - דגש על כתיבה אישית מסכמת, כתיבת סיפורי חיי העתידיים וכתיבת המסע שעברתי בתיכון. יכולת כתיבה שמנכחת גם את החוויה הקבוצתית.
 • בתחום בחינות הבגרות - חידוד מיומנויות שקשורות למקצועות השפה, ספרות וכן הלאה. עבודה על ניסוח תשובה, על הבנת שאלה בבגרות, על ארגון זמן ועל תבניות שמקלות על כתיבת תשובה. הכרות עם מושגים חיוניים לבחינות הבגרות בתחום השפה - בספרות, בלשון וכן הלאה.

 

נושאים "חמים" ורלוונטיים:

 • שינויים, פרידה, סיום, סיכום
 • עתיד, חברה, מרד, הגשמה
 • מי אני בעצם? מה מעניין אותי? במה אני טוב ולאן לכוון זאת בעתיד?
 • זהות אישית - מי הייתי רוצה להיות? מה עובר עלי בנפש, ברגש? בגוף?
 • עתיד, התבגרות, נוכחות, אישיות ועצמאות - השאלות שאני נקלע אליהם והשאלות שאני מזמן לעצמי. כיצד אחבר בין הרצונות והחלומות שלי לבין החיים במציאות הממשית?
 • חברות והבלגן החברתי - לאן אני שייך? איפה אני בתוכו ומה טוב שיקרה בו? מה זו חברות? יש לי חברים? חרדה חברתית ובדידות יחד עם כמיהה לקשר וקירבה.
 • החברה מסביבי - האם ומה תפקידי בתוכה?
 • כסף, מעמד, מרוץ החיים אל מול מחשבות על חיים מסוג אחר. האם אפשר למרוד במסלול המקובל?

 

פרויקטים ותהליכים אפשריים:

 • האדם המגשים
 • עבר, הווה, עתיד - שאלת הזמן פוגשת את האדם
 • כלכלה וחברה - על הכסף ועל האדם
 • צבא, שנת שירות, חלופות לעתיד
 • מה זה אושר בכלל? יש דבר כזה?
 • חרדה, פחד, אומץ, שלווה - איך נעים ביניהם בחיים?
 • שאלות העומק של החיים - מדוע אנחנו פה?

 

 • ריטואלים קבועים לשיעור לשנה כולה - אל הריטואלים שהשתרשו בשנים הקודמות חשוב להוסיף ריטואלים העוסקים בהתכתבות בין מחנכת וחניכים על העתיד (דרך מחברות הכתיבה), חזרתיות העוסקת בזכרונות ועבודה על כתיבת זכרונות ואיסופם לכדי תהליך פרידה.
 • משימות למחנכת שפה - "סגירת" התהליך שהיה - איסוף שקדני של עבודות מכל השנים, פרויקטים ויצירות חניכים שמהווים אבני דרך חשובות בתהליך. עבודה על כתיבת קטעים וסיפורים לאירועי הפרידה השונים המזומנים לחניכים.

 

 

הצעה למבנה שנתי

 

ספטמבר-אוקטובר/נובמבר

 • תהליכים מרכזיים - חזרה למפגש, הכרות עם האתגרים שמזמנת לנו השנה הקרובה ובמיוחד אתגר הפרידה, בחירת נושא לפתיחת השנה יחד עם הקבוצה.
 • מיומנויות - חזרה למפגש וגיבוש קבוצתי מחודש, קריאת סיפורים ועבודה על כתיבה ברמה החברתית (לנוע מהאני אל האנחנו)
 • נושאים - הגשמה, מרד, מסלול החיים.

מפגשים לדוגמה:

 • מפגש תיאום ציפיות לשנה זו ויצירה משותפת של כללי השיח בקבוצה בהסתמך על נסיון העבר של הנוכחים (כללי השיח יופיעו ויכתבו על הלוח כל שיעור בחודשים הראשונים).
 • שני מפגשים - סיפורים קצרים העוסקים באחד הנושאים - ילדות והתבגרות/בחירת מסע חיים - הרעיון הוא להעמיק בנקודת החיים הנוכחית של החניכים ולתת לכך מילים - צומת, החלטות, עתיד, בחירה, אחריות, חופש וכן הלאה.
 • מפגשים - סיפורים קצרים/שירים העוסק בנושא - מה זה בעצם סיפוק ותחושת משמעות בחיים ומה גורם לנו לחוש משמעותיים? חלוקת מחברות כתיבה אישיות. נתיבים ודרכים רבות להגדיר משמעות. מה אני בוחר לספר ומתי? לבחור את האופן בו אני מבקש לראות את הדברים. משימות כתיבה העוסקות בתהליך שלי בהווה וכלפי העתיד בממד של תחושת משמעות.

 

 

נובמבר- מרץ

 

 • תהליכים מרכזיים - מתחילים לדבר על סיום, מתחילים לדבר על פרידה. עבודה לקראת בחינות הבגרות. פרויקט קבוצתי אחרון ואירוע מחצית אחרון שלנו בתיכון.
 • מיומנויות - הקשבה מעמיקה, הכרות עם מושגי הפרידה ותחילת שיחה מסכמת ומסיימת, כתיבה אישית. עבודה על מיומנויות כתיבה קריאה הקשורות למטלות הבגרותיות.
 • נושאים - הגשמה, בחירה, סיום, עתיד
 • ריטואלים קבועים - אל הריטואלים שנקבעו בתחילת השנה מצטרפים מספר ריטואלים חדשים, כגון יצירת פרויקט ועבודה מתמשכת עליו, הכנות לקראת אירוע מחצית, תרגול מיומנויות שונות הקשורות לבחינות הבגרות.
 • משימות למחנכת שפה - להחזיק מתח בין התכליתי ובין תהליכי העומק שקשורים לפרידה והכוחות הרגשיים שצפים. הפרויקט שיוצג באירוע המחצית יהיה פרויקט אישי-קבוצתי אחרון ויש לתת על כך את הדעת ולעצבו בהתאם.

 

מפגשים לדוגמא:

 • ככלל, טוב שהמפגשים יהיו תחת נושא כולל של פרויקט שיוצג באירוע המחצית, זאת לצד מפגשים שנוגעים ללמידה סביב בחינות הבגרות. חשוב מאוד לבחור יחד עם החניכים והחניכות את נושא הפרויקט, תוכנו ואת התוצר שרוצים להגיע אליו - היות והוא פרויקט מסכם. בכל פרויקט שהוא חשוב מאוד להמשיך לעבוד על המיומנויות השפתיות לשנת פעילות זו שהוצגו עד כה. ניתן דוגמה לפרויקט בנושא "לבחור טוב".
 • מפגשים:
 • הצגת הפרויקט והתוצר המבוקש, חידודים וכוונון עם הקבוצה. ריטואל - נקרא כל פעם קטע קצר מתוך ספר שעוסק בנושא של בחירה אישית או בחירה חברתית.
 • סדרת מפגשים עם אנשים שמבטאים בחירה יחודית שעשו בחייהם ולאן היא הובילה אותם. לאחר כל מפגש כזה כתיבה והתיחסות אישיים.
 • סמינר "בחירה" - נעבור דרך תחנות קריאה וכתיבה על שאלת הבחירה החופשית - האם יש דבר כזה בכלל?
 • יצירה של תוצר - "עץ הבחירות" - ליצור עץ גדול שענפיו מבטאים בחירות שונות. בכל צומת בחירה קטעי קריאה, שירים וסיפורים העוסקים בבחירה אישית. הגזע יורכב מיצירות ספרותיות העוסקות בבחירה של משוררים וסופרים שונים.
 • יצירות קנבסים - הבחירה שלי להציג את התהליך שעברתי כאדם לאורך השנים. יצירה מרכזית שמוצגת באירוע המחצית.

 

אפריל - יוני

 • תהליכים מרכזיים - איסוף המסע שעברנו, סיכום, סיום ופרידה.
 • מיומנויות - יכולת עבודה על פרידה וכתיבה לפרידה, עבודה ממוקדת קשורה לבחינות הבגרות הכוללת את כל המיומנות הדרושות לכך.כתיבת תשובה מפורטת, ניתוח טקסט ועמדה.
 • נושאים - פרידה, סיום.
 • ריטואלים קבועים - אל הריטואלים שנקבעו מצטרפים מספר ריטואלים חדשים, ובמיוחד העבודה לקראת בחינות הבגרות שמזמנת אתגרים חדשים. יש צורך לוודא שההכנות והפעולות שנעשות לקראת הבגרות לא מדירות חניכים מסוימים ושהתא הקבוצתי מצליח לעמוד במתח. בכל מפגש יועלו זכרונות ורגעים מחיי הקבוצה ויופיעו באופן כתוב על הקירות.
 • משימות למחנכת שפה - יצירת תכנית עבודה מפורטת בלוח השנה הקשורה למבחני הבגרות ולהעמקה או שמירה על הקבוצה ועל נושא הפרידה הקרובה. המשך עבודה על זכרונות - כתיבתם ועיבודם, עבודה על כתיבה לקראת אירוע סיום ופרידה.

 

מפגשים לדוגמא:

ככלל, אנו מציעים לשלב בין עבודה ממוקדת לקראת הבגרויות שתיעשה בימים מוגדרים וכן במרתון למידה לבגרות ובין מפגשי שפה שתפקידם לעסוק בתוכן חופשי לבחירת המחנכת והקבוצה ובמיוחד תעניק מקום ופנאי לכתיבה מסכמת של התהליך שהקבוצה עברה לאורך השנים. השאלה המסכמת של השנה ושל התקופה היא מי אני ומה קיבלתי כאן ולאן אני הולך הלאה. צריך לזכור שתקופה זו עשויה להחוות כמפרקת וקורעת, אך הדבר איננו מחויב המציאות ואפשר לראות אותה כאתגר ממשי של פרידה ראויה שמכילה איזון וחיבור בין מטלות מציאותיות ובין תנועה רגשית עמוקה אישית וחברתית.

 

 • מה זו פרידה? קריאה וכתיבה, חשיפה של אופנים תרבותיים שונים לפרידה.
 • הקבוצה שלי לקראת סיום המסע החינוכי בתיכון - סדרת מפגשים שעוסקת בנושא החברות בקבוצה מהביטיה השונים וסיכום התהליך - לקראת הפרידה הצפויה. מה לקחנו איתנו מהחוויה שעברנו יחד?
 • זיכרון וזיכרונות - סדרת מפגשים בנושא הזיכרון. מהו הזיכרון וכיצד הוא פועל? את מה אנו זוכרים ומדוע? הקשר בין זיכרונות וחוויות עזות, בין זיכרון לבין חושים. מה נזכור מתוך השנים? האם אנו יכולים לבחור מה לזכור?
 • להשאיר אחרי - מה הייתי רוצה להשאיר כאן אחרי? כתיבה של תובנות שחשוב לי להעביר הלאה לחניכים צעירים יותר, למחנכים צעירים שיבואו בעתיד. אפשר לכתוב על קירות, אפשר לכתוב על ספסלים, קנבסים, וכן הלאה.

 

 

green squer next to pic

עוד מפגשים ותהליכים

הפדגוגיה
החברתית