"בת זונה"

 / 

לירון שהם
לירון שהם
green squer next to pic

אתה קורא לי.

תקשיב עכשיו

לשקט הזה שאני

נותנת לך -

כמה הרבה משנינו

יכול להיווצר בו.

תן לי לקרוא לך

בשם.

אולי תראה שיכאב לי

בנקודה הזאת

שעליה אתה לוחץ.

תקשיב עכשיו.

אני

מהמקום הזה

לא

הולכת

ספריית
הדרכה

הפדגוגיה
החברתית