גננות משוררות יחסים של ילדים

 / 

משתתפות סמינר שער לפדגוגיה החברתית- גיל הרך

מיועד לגילאי:

גננות

הקדמה

סדנת כתיבת שירית בהשראת שיריו של יהודה אטלס
Group of cute children lying on grass

בסמינר שער לפדגוגיה החברתית לגיל הרך 2022 השתתפו 24 מחנכות ומחנכים מגני ילדים ברחבי הארץ.

במהלך הסמינר במסגרת שיחה על הדרכת היחסים בגן, הן התנסו בכתיבת שירים.

התוצר של הסדנה מובא כאן לפניכם בחוברת הבאה:

גננות משוררות יחסים של ילדים

הפדגוגיה
החברתית