א.    רישום עמותה ושינוי שם

ב.    דוח כספי לשנת 2017

ג.     אישור סעיף 46

ד.    אישור ניכוי מס במקור 

ה.    אישור ניהול ספרים 

ו.     אישור ניהול תקין 2019