תקוה מול ייאוש, חינוך לשוויון ערך האדם ומאבק בגזענות בעתות מלחמה / מרים עווד

"