קהילת התנדבות

קהילת התנדבות בין דורית

הרעיון:            

גיבוש וחיזוק קהילת התנדבות בין-דורית אשר תהווה מסגרת חברתית, רעיונית וקבוצתית, בה ייפגשו קבוצות של גמלאים וזקנים, וקבוצות של ילדים ונוער במצבי סיכון. המפגש יכלול הכשרות, הרצאות, פעילות חברתית ולמידה, ויפגיש בין הילדים והזקנים דרך התנדבות ועשיה קהילתית משותפת.

אוכלוסיית היעד:

  • גמלאים וזקנים – אנשים עצמאיים, שאינם לוקחים חלק בפעילות חברתית או התנדבותית, וחווים חוסר בקיומה של רשת חברתית ומעגל שייכות, המעוניינים לתרום ולהשתייך למעגל חברתי, בו יוכלו להפיג את בדידותם (בין 50 ל-100 גמלאים וזקנים בישוב).
  • ילדים ונוער במצבי סיכון במסגרות חינוך ורווחה קיימות ביישוב – שיאותרו ע"י גורמים עירוניים בעלי מוטיבציה ללמוד, להשתנות ולהיות בתהליך התפתחות תמידית. (בין 100 ל-200 ילדים ונוער בישוב).

בשנת תשע"ד היעד הוא להקים 4 קהילות ביישובים שונים – סה"כ כ- 1,000

אופני פעולה:

התכנית מתייחסת לזקנים וילדים כקבוצות בפני עצמן, כאשר כל קבוצה מתנדבת בתרומה לבני הדור האחר, ושתי הקבוצות יוצרות יחד פעילות קהילתית, כך שמדובר בשלושה אופני פעולה:

פעילות קבוצתית בקבוצת השווים – תעמיק את עיצוב הזהות האישית כחלק מקהילה. בקבוצות השונות יתקיימו פעילות חברתית מגבשת, למידה חווייתית וערכית משותפת והכשרה למשימה אותה ייקחו על עצמם החברים בקהילה. פעילות זו תחזק את הקשרים החברתיים, תיצור רשת חברתית ותתרום להפגת הבדידות של כל הלוקחים חלק בתכנית.

הגמלאים והזקנים ייפגשו אחת לחודש למפגשי הכשרה להתנדבות, הרצאות העשרה, מפגש חברתי משחקי ויצירת מעגל חברתי בעל זהות משותפת.

הילדים ובני-הנוער ייפגשו לפעילות חברתית והעשרתית שמטרתה עידוד העשייה בחברה הישראלית. מפגשים אלו יתקיימו בתוך המסגרות הקיימות, אליהן הם משתייכים: בתי ספר, מרכזי למידה, מועדוניות, מרכזי נוער וכו'.

התנדבות בקהילה – יצירת פעולות התנדבות של הזקנים בקרב ילדים ובני נוער במצבי סיכון, ושל הילדים ובני-הנוער בקרב זקנים. פעולת ההתנדבות תותאם לכל יחיד וקבוצה, לרצונותיהם וליכולתם לתרום מכישוריהם לטובת האחר וליצירתה של חברה סולידרית.

כל זקן יתנדב אחת לשבוע בפעילויות כגון: הוראה במרכזי למידה, הנחיית קבוצת תאטרון, משחק קבוצתי, הדרכת חוגים בתחומי עניין אישיים, חונכות אישית.

הילדים ובני הנוער ייקחו על עצמם לקיים פעילות למען זקנים: אימוץ בית אבות וקיום פעילויות תרבותיות וחברתיות בתוכו, שיפוץ בתי אבות או בתים של זקנים, עזרה וליווי אישי לזקנים ועוד.

"יוצרים קהילה"מפגש קהילתי בין-דורי: אחת לחודש וחצי יתקיימו ימי שיא ומועד, שיפגישו את כלל הקהילה לעשיה ומפגש משותף: אירועים בחגים בהם יוזמנו גם הורי הילדים והנוער, מבצעים לשיפור פני השכונה, "שוק קח-תן", ציון משותף של טקסים ומועדים בלוח השנה וימי כיף.

יצירת קשר