ניפטי ורשתות

"רשתות" ו- "ניפטי" הן תכניות תעסוקה ויזמות ייחודיות, המתקיימות בבתי ספר ובקהילה ומיועדות לבני נוער המוגדרים במצבי סיכון. תכניות אלה, מחזקות את הכוחות המצויים בידי בני הנוער, ובאמצעותן הם רוכשים ידע, כישורי חיים וכלים המסייעים להשתלבותם החברתית והכלכלית בעולם העבודה ומסייעים בהורדת הנשירה הסמויה, בפיתוח כישורי חיים ובהיכרות עם עולם העבודה ושוק העבודה.

התוכנית מועברת על ידי מורים ומדריכים, מתוך המסגרות, אשר עוברים הכשרה בהדרכת אנשי צוות התוכנית.

התוכנית פועלת במסגרת "שותפי ניפטי ישראל" בשותפות עם דרור בתי-חינוך, ג'וינט אשלים ואיש העסקים בעז רעם.

יצירת קשר