מקצועות המחר בתיכונים החברתיים

אנו מפתחים יחד עם האגף להכשרה מקצועית וגופים עסקיים מובילים במשק מגמות לימוד חדשניות אשר מכשירות את תלמידינו למקצועות המחר.

כאשר שוק העבודה משנה את פניו בקצב מסחרר, הלמידה צריכה להיות רב-תחומית, דרך מחקר והתנסות בעולם האמיתי ותוך שימת דגש על הכשרה למיומנויות של שיתופיות, מוסריות, חקר, יוזמה, פרזנטטיביות ועוד.

מגמות חדשניות שפיתחנו: