יחסים בעולם דינאמי ורעוע

יחסים בעולם דינאמי ורעוע ( לקריאה נוספת )

קטע מקור זה לקוח מתוך ספר שיצא לאור בקרוב, מטעם מרכז ההדרכה