חדשות חיפה והצפון- סדר פסח בביה"ס שהם

סדר פסח בשהם מטפל קהילתי