חדשות האגף להכשרה מקצועית- בני נוער ילמדו את בני הגיל השלישי מחשבים

שהם