זיקה ועולם המחר

זיקה ועולם המחר ( לקריאה נוספת )

קטע מקור זה לקוח מתוך ספר שיצא לאור בקרוב, מטעם מרכז ההדרכה