קישור לתקנון המלא:

תקנון למניעת הטרדה מינית – סופי 2018