"הפדגוגיה החברתית" הנה פרי פיתוח ארוך שנים ברשת, ומביאה לידי ביטוי את הקשר החיוני בין חינוך וחברה, מתוך אמונה שלא ניתן להפריד בין השניים וכי חינוך משמעותי חייב לעסוק בשאלות הקושרות בין היחיד והחברה.

מעקרונות הפדגוגיה החברתית:

 

למאמר חינוך לאוטופיה ופדגוגיה חברתית הלכה ולמעשה

אולי יעניין אותך גם :
דרור ישראל – אודות