תקוה מול יאוש, חינוך לשיויון ערך האדם ומאבק בגזענות בעיתות מלחמה- מרים עווד

"