יצירת מציאות חברתית אחרת בקבוצות בנים בנות- אלה גרינשטיין וגיורא טל