ברשת דרור בתי חינוך פועלים מחנכים מסורים וערכיים, אשר מאמינים בחינוך כייעוד אישי וחברתי, ביניהם:

 

יחץ 044