יו"ר העמותה– פסח האוספטר

מנכ"ל העמותה– דנה פייניק

סמנכ"ל ארגון– יעקב בכר

גזבר העמותה– יוני בן דור

סמנכ"ל כספים– רוני נהיר